Porota

Jana Marková

členka poroty

Držitelka ocenění Škola roku 2022

Ředitelka Střední školy Brno, Charbulova, p. o., patřící mezi největší gastronomické školy v ČR. Aktivně spolupracuje s AHR ČR, kde je členkou vzdělávací sekce, s AŘHŠ a s NÚV v oblasti modernizace odborného vzdělávání. Žáci školy se aktivně zapojují do celostátních soutěží dosahují v nich významných úspěchů.

Ve své škole Jana Marková klade důraz zejména na těsné sepětí teorie a praxe a uplatnitelnost získaných vědomostí a dovedností pro život, o čemž svědčí úzká a neformální spolupráce s významnými hotely nejen ve městě Brně, ve kterých probíhá odborný výcvik a odborná praxe pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku a instruktorů, ale také provozování restaurace, školních kuchyní a poskytování dalších gastronomických služeb.