Porota

Petr Studnička

Člen komise
Petr Studnička

navštěvoval Hotelovou školu a Vyšší odbornou školu hotelnictví a turismu Poděbrady. V letech 2004-2009 studoval na Vysoké škole hotelové v Praze, kde působí dodnes v pozici vedoucího katedry hotelnictví. Od 1.9. 2020 pověřený vedením katedry cestovního ruchu. V bakalářském stupni vystudoval obor Management destinace cestovního ruchu, v navazujícím magisterském stupni obor Management hotelnictví a lázeňství. V roce 2013 ukončil na téže škole kurz Další vzdělávání pedagogických pracovníků – Učitelství odborných předmětů pro obor Gastronomie, hotelnictví a turismus. V roce 2015 úspěšně absolvoval doktorské studium v oboru Cestovní ruch na Ekonomické fakultě Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Je spoluautorem odborných monografií Řízení cestovního ruchu v České republice – minulost, současnost, budoucnost a Místní poplatky v přímé vazbě na cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství. Podílel se na řešení více než 20 výzkumných projektů zaměřených na hotelnictví, gastronomii, lázeňství a cestovní ruch. Je členem vzdělávací sekce Asociace hotelů a restaurací ČR a platformy Komora Cestovní ruch Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR. Od roku 2006 je členem Zastupitelstva města Čelákovic, kde od roku 2014 zastává funkci neuvolněného místostarosty města.