Představení kandidátů


Adrian Marcin Wowra

ředitel

OBLAST ŘÍZENÍ A ODPOVĚDNOSTI:

hotelový komplex (hotel, restaurace, pivní lázně, muzeum)

DŮVODY PRO NOMINACI KANDIDÁTA NA VÝROČNÍ CENU AHR ČR:

Během několika málo let dokázal pan Wowra dosáhnout pozoruhodných výsledků: díky jeho neúnavné práci se hotel na okraji malého města Bohumína stal prestižním místem pro pořádání svateb, firemních akcí, oslav, oblíbeným místem pro ubytování jak domácích, tak zahraničních hostů, restaurace je považována za jednu z nejlepších v širokém okolí a Pivní a hudební lázně Oderberg jsou jedinečným wellness zařízením v evropském měřítku. Také díky tomu se město Bohumín stalo daleko vyhledávanějším místem k pobytu či rekreaci než v minulosti, o čemž jednoznačně hovoří mnoho statistických údajů.

Dále je třeba zmínit mimořádně pozitivní vztah k zaměstnancům, jeho schopnost jim naslouchat a vytvářet tak prostředí pro práci, ve které se každý cítí tak, aby jeho zaměstnání bylo zároveň i koníčkem a zábavou. Zapojování mladých perspektivních lidí do procesu (vč. studentů a absolventů blízkých škol v oboru) je pak třešničkou na tomto skvěle namíchaném a dochuceném dortu.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Pan Wowra je zároveň ředitelem hotelu Zamek Chałupki v sousedním Polsku, s vedením obou hotelů mu vydatně pomáhá jeho manželka Patrycja, která vnesla do prezentací a marketingu obou hotelů svěží vítr, mladistvý elán a energii a také díky ní dnes můžeme oba hotely vidět v podobě, která odpovídá současným trendům a požadavkům na luxusní a kvalitní služby.


NOMINOVAL: František Dobrota, frantido@seznam.cz, 21.08.2023