Představení kandidátů


Alena Kirpalová

majitelka a manažerka

OBLAST ŘÍZENÍ A ODPOVĚDNOSTI

Majitelka a provozovatelka společnosti Kirpa s.r.o., s odpovědností za vedení celé společnosti. S pozicí Jednatelka. 

Aktivně se podílí na výrobě pokrmů a cukrářských výrobků.  

DŮVODY PRO NOMINACI KANDIDÁTA NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

Alena Kirpalová již v minulosti dosáhla velkých úspěchů na poli cukrářského umění pod záštitou AKC, kde byla posléze nominovaná a certifikovaná komisařka pro obor cukrář. Od roku 2010 podniká a je zaměstnavatelem a inspirací pro své zaměstnance, ale také učně, kteří z velké části zůstávají pracovat v gastronomii. Jejím posledním projektem bylo Lánské cukrářství, kde mimo jiné vyráběla cukrovinky pro Prezidentskou Kancelář. V kritickém roce 2020 se projevila její flexibilita a v malém cukrářství začali vařit obědy do krabiček, s tím udržela práci zaměstnancům a také rozšířila poskytované služby.DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Podporuje dětské sportovní kroužky bezplatným pronájmem sálu a s tím spojenou charitativní činnost pro postižené děti.

NOMINOVALA: Andrea Kiimešivá, 604 894 402, 30.8.2023