Představení kandidátů


Aleš Fránek

Business Unit Director

POPIŠTĚ JAK SE PROJEVUJE SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST VE FIREMNÍ STRATEGII A KULTUŘE VAŠEHO ZAŘÍZENÍ

Společenská odpovědnost vyplývá z udržitelné firemní (Lagardere Travel Retail) strategie PEPS, která stojí na čtyřech pilířích – Planet, Ethics, People, Social. K nim se váže mnoho aktivit a již implementovaných procesů napříč firmou. Globálně máme nastaveno 12 závazků vycházející z cílů udržitelného rozvoje podle OSN. Dlouhodobě úspěšně snižujeme případný negativní dopad našeho podnikání na životní prostředí, a to i ve spolupráci s našimi partnery. Etika podnikání je pevně zakotvena v naší firemní kultuře a zároveň podporujeme značky a partnery, kterým není zodpovědné podnikání lhostejné a zaměřují se stejně jako my na udržitelnost napříč všemi pilíři. K našim hodnotám patří mj. zajistit inkluzivní a stimulující pracovní prostředí, kde se může každý z nás kariérně rozvíjet a profesně zdokonalovat. V neposlední řadě jsme také velmi aktivní v charitativních činnostech vázaných na dlouhodobá partnerství s klíčovými nadacemi a neziskovými organizacemi na českém trhu.

POPIŠTĚ JAK SE VAŠI ZAMĚSTNANCI ZAPOJUJÍ DO SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH AKTIVIT.

Zaměstnanci pomáhají se začleňováním zdravotně postižených osob (především s mentálním postižením) v rámci spolupráce s nevládní neziskovou organizací Rytmus – od klienta k občanovi, z.ú.

Individuální zapojení v rámci charitativních projektů – Pomozte dětem s postavičkou Kuřete, běh Teribear, podpora v rámci sbírky Danielka – podpora nemocné holčičky přes Donio

Zapojení zaměstnanců v rámci firemního dobrovolnického dne.

JAKÉ VAŠE AKTIVITY MAJÍ VLIV NA ROZVOJ REGIONŮ, OKOLÍ, KOMUNIT ČI SPOLEČNOSTI?

Podpora nadace NROS, zajišťujeme občerstvení a věcné dary pro některé jejich kurzy a vzdělávací programy.

Podpora Sokol Smíchov – Mrázovka (občerstvení dětský den, apod.)

Šíření myšlenky udržitelnosti u našich klientů.

Městská divadla pražská - ABC, Komedie, Rococo (občasná spolupráce ve formě poskytnutí rekvizit pro divadelní představení, divadelní tiskoviny na prodejnách, káva 1+1 k nákupu lístků,..)

ČÍM PŘÍSPÍVÁTE K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?

Costa Coffee Italská je ekologicky inteligentní kavárna, která pracuje i s principy cirkularity.

Z hlediska designu a vybavení kavárny můžeme např. zmínit. V obkladech i dlažbách je 20% podíl recyklované keramiky. Zhruba polovina počtu sezení je přečalouněna v pražské dílně a znovu tak slouží k pohodlí hostů. Denně se v kavárnách Costa Coffee spotřebují stovky litrů mléka z nápojových kartonů – z tohoto materiálu jsou vyrobeny i stoly v této kavárně. Jako další materiál je zde hodně použito dřeva a minimálně skla. Květiny jsou živé a daří se jim i díky osvětlení z ekologické série Eco Design, které je vyrobeno z vlnité lepenky a březové překližky. Netradiční udržitelný interiér se dále promítá do stínítek na světelné závěsné systémy, kdy jsme spolupracovali se společností Plastenco design, která taví český plastový odpad ve společensky odpovědné reprezentativní předměty, designové doplňky interiéru § artové instalace.

Ekologie kavárny se ale nepromítla pouze do části pro návštěvníky. V zázemí jsou speciální podhledy z recyklovatelných materiálů, úspornější gastro vitríny a elektro spotřebiče, eco čisticí prostředky či úsporné vodovodní baterie. O vhodnou teplotu v kavárně se pak starají teplotní čidla. Vzdáleně lze zapínat topení nebo naopak klimatizaci, světla či hlídat spotřebu vody.

Cirkulární hospodaření

Ukázkou cirkulárního hospodaření je například rychlokompostér. V něm se zužitkuje veškerý bioodpad, který kavárna vyprodukuje. Nádoba je umístěna v zázemí, v souladu se všemi zásadami na hygienu. Za pouhých 24 hodin dokáže zpracovat až 5 kg bioodpadu na úrodný kompost. Ten je pak, stejně jako kávová sedlina, k dispozici zákazníkům ve speciálních stojanech. Taktéž probíhá spolupráce s pekárnou Zemanka, která z dodaného lógru peče kávové sušenky. Omezování plastů je pak už samozřejmostí, stejně jako šetření s vodou, energiemi nebo neplýtvání s jídlem.

PROMÍTÁ SE ODPOVĚDNOST PODNIKÁNÍ VAŠÍ SPOLEČNOSTI DO ODBĚRATELSKO – DODAVATELSKÝCH VZTAHŮ?

Ano, již od výběru nového dodavatele. Každý dodavatel podepisuje dokument/chartu odpovědného dodavatele. Zároveň Costa Coffee má v rámci celého řetězce (na mezinárodní úrovni) nastavena striktní pravidla týkající se výběru dodavatelů.

Z dalším a konkrétních příkladů můžeme například uvést – odběr vajec z volného chovu

- podepsali jsme závazek – Animal welfare - 100 % kuřecího masa nakupovaného pro naše gastro provozy pochází z chovů splňujících European Chicken Commitment platný od 2026.

- vybíráme i produkty s certifikáty Fairtrade, Costa Coffee káva je s certifikátem Rainforest alliance

- spolupráce se společností Zemanka, která nám z dodaného lógru peče kávové sušenky Costa Coffee

Samozřejmostí jsou i dodavatelé obalového materiálu a čistících prostředků.

Pracujeme s principy cirkularity na odběratelsko-dodavatelské bázi, zároveň preferujeme dodavatele s certifikacemi (viz např. IFS, BRC, ISO 22000, ISO 50001, Rainforest Alliance, Fairtrade,..)

ŠÍŘÍTE MYŠLENKU SPOLEČENSKÉ ODPVĚDNOSTI MEZI HOSTY VAŠEHO ZAŘÍZENÍ?

Ano. Z příkladů můžeme uvést – snad dnes již běžné třídění odpadu, úsporou jednorázových obalů ve formě slevy na nápoj, pokud si zákazník donese svůj kelímek. Dále například ve formě speciálního udržitelného letáčku, který informuje o udržitelnosti v rámci této kavárny. Tento letáček lze následně zasadit a vypěstovat si tak z něj bylinky/zeleninu (více na www.growingpaper.cz). V rámci Costa Coffee newsletteru, charitativních kampaní, které probíhají minimálně 2x ročně.

Všeobecně šíření myšlenky udržitelnosti u našich klientů.

KONTAKT, DATUM: Ivana Holubova, CSR Manager, i.holubova@lagardere-tr.cz,  23/8/2023