Představení kandidátů

Bc. Petr Berka,

manažer restaurace

OBLAST ŘÍZENÍ A ODPOVĚDNOSTI
Řízení chodu restaurace, penzionu, eventů a vlastní řeznické výrobny. Řízení, tréning a
motivace zaměstnanců, celkový rozvoj a rozšiřování působnosti a poskytovaných služeb.
Organizace malých, velkých i masových gastronomických společenských akcí, cateringových
služeb, svateb a firemních akcí na klíč.
DŮVODY PRO NOMINACI KANDIDÁTA NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR
Po převzetí restaurace od původního majitele proběhla kompletní rekonstrukce restaurace,
výrobních prostor, svatební stodoly i penzionu. Dále proběhla významná investice do
navýšení počtu pokojů penzionu, výrobní část je zcela nová. Do rozvoje podniku se investuje
neustále. Oblast působnosti - tvorba stabilního, dobře motivovaného a nadstandardně
školeného pracovního týmu ( více než 30 osob)
Profesionální přístup – management si trvale a aktivně prohlubuje profesní a manažerské
znalosti a dovednosti, buduje aktivně tým, dbá o profesní rozvoj a pracovní postup
jednotlivých zaměstnanců s citlivým přihlédnutím k jejich osobním možnostem a
preferencím. Jsou pořádány pravidelné vzdělávací a motivační aktivity pro profesní rozvoj
zaměstnanců. Jsou vytvářeny neustále lepší pracovní podmínky (prac. zázemí, ubytování,
mzdy, odměňování, prac. smlouvy, benefity...)
Trvale probíhá úzká spolupráce s Hotelovou školou, Plzeň, U Borského parku 3 -
nadstandardně proškolení žáci jsou součástí týmu restaurace a mohou se rychle rozvíjet v
nadstandardních pracovních podmínkách. Zaměstnanci pod vedením managementu jsou
profesionálními reprezentanty oboru.
Asociace hotelů a restaurací České republiky,
Revoluční 13,
110 00 Praha 1
www.ahrcr.cz
Restaurace obdržela několik prestižních ocenění v oblast CR a je trvale velmi dobře
hodnocena hosty v top průvodcích online vyhledávačích.
DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
Certifikovaná Slow Food restaurace v České republice, kterou doporučuje Slow Food
Prague

Řízení firmy je společensky zodpovědné – cíleně využívá primárně místních lidských i
surovinových zdrojů, trvale investuje do rozvoje místní komunity a dlouhodobě ve
významném měřítku kultivuje pracovní podmínky nejen v gastronomii a cestovním ruchu.
Společnost prosazuje trvale udržitelnou koncepci svých provozů (eko detergenty, kosmetika,
recyklace vody apod.) a v maximální možné míře využívá striktně regionálních a sezónních
surovin. Úzce spolupracuje s vybranými místními dodavateli, zemědělci a využívá primárně
suroviny z ekologické produkce. Patří k absolutní špičce v kvalitě a designu podávaných
pokrmů i v úrovni poskytovaných služeb v Plzeňském kraji.
Je mj. tradičním pořadatelem Mistrovství ČR v míchání tataráku.
Podporuje místní i regionální kulturní, sportovní a vzdělávací akce, sponzoruje aktivity pro
děti a mládež.
NOMINOVAL: Ing. Martin Havlík, martinhavlik.cz@seznam.cz, tel. 737667521