Představení kandidátů

Eduard BLÁHA

Generální ředitel Lázní Luhačovice, a.s., a Léčebných lázní Jáchymov a.s.

OBLAST ŘÍZENÍ A ODPOVĚDNOSTI: Eduard Bláha je od roku 2002 generálním ředitelem Léčebných lázní Jáchymov a. s. a po jejich akvizici Lázněmi Luhačovice, a. s., se od května roku 2011 stal generálním ředitelem lázeňské skupiny Spa & Wellness Nature Resorts sdružující obě lázeňské společnosti.

Zdůvodnění návrhu: Skupinu, jenž je s 2600 lůžky a více než 1300 zaměstnanci největším poskytovatelem lázeňské péče v ČR, převzal na prahu státních skokových regulací, jenž celý obor drtivě zasáhly a dokázal ji transformovat tak, aby novou situaci nejen zvládla a v posledních letech dosáhla nejlepších hospodářských výsledků v dosavadní novodobé historii obou lázní. Jako prezident Svazu lázní ČR (a člen představenstva Evropského svazu léčebných lázní) se navíc výrazně zasadil o zmírnění těchto regulací od roku 2015, čím položil významný základ pro budoucí prosperitu celého odvětví i lázeňské skupiny. V současné době je v první linii obrany garance právních jistot a jednoty právního řádu ČR, které jsou nyní zpochybňovány ve sporech s autorskými kolektivními správci OSA a Intergram v lázeňském odvětví i hotelnictví. Způsob jeho komunikace se zaměstnanci a odbory jej dostal do role partnera centrálních zdravotnických odborů a odbory skupiny jej vnímají jako zaměstnavatele, který v krizi udělal maximum pro zachování jejich pracovních míst, byť šlo o mnohdy nepopulární opatření. MUDr. Bláha úspěšně rozvíjí regionální vztahy, zapojuje se do strategických fór a lázně otevírá společenským aktivitám i událostem regionů. Obě společnosti podporují řadu místních kulturních aktivit i sportovních akcí a oddílů a plní tak funkci nositele společenského a kulturního dění nejen v Luhačovicích a Jáchymově, ale i v širokém okolí. S ohledem na příhraniční umístění má úroveň zaměstnanosti obou společností pozitivní vliv na sociální situaci ve Zlínském i Karlovarském kraji. V Luhačovicích společnost po desítkách let opět postavila byty pro zaměstnance a v obou lokalitách pro ně opravuje původní ubytovací kapacity. Pro MUDr. Bláhu je podstatná trvalá aplikace benchmarkingu nejen mezi lázeňskými hotely skupiny a ČR, ale hlavně s evropskou špičkou (obor je rozvíjen především tam) a sledování trendů v okolních zemích. Díky tomu se hotely skupiny pravidelně umísťují na špičce mezinárodního lázeňského certifikačního žebříčku – EUROPESPAmed. Vysokou kvalitu lázeňské péče navíc garantuje certifikát Medispa, jehož držiteli jsou jáchymovské lázeňské hotely Radium Palace, Běhounek a Curie. Dlouhodobě podporuje zavádění inovací na všech úrovních. Výsledkem bylo, jako první v České republice, získání ocenění ESPA Innovation Awards 2016 od Evropského svazu léčebných lázní pro Lázně Luhačovice, a.s. Kromě léčebného lázeňství založeného na využívání radonové vody trvale podporuje i rozvoj infrastruktury pro aktivně založenou klientelu. Vybudováním aquacentra Agricola a systematickými investicemi do zkvalitňování kapacit dosáhl růstu nové klientely, která do lázeňského města přijíždí za cyklistikou, lyžováním a pěší turistikou. Obě společnosti se díky přístupu k tvorbě pobytů a kvalitě zajišťovaných hotelových a lázeňských služeb pravidelně umísťují na předních příčkách také v soutěžích hodnotících produktovou nabídku (Velká cena cestovního ruchu, Hit sezóny Východní Moravy apod.). Dosažené výsledky a zkušenosti prezentuje i v zahraniční. Posledním příkladem bylo pozvání na 10. ročník prestižního Fóra Hotel & Spa konané letos v červnu v Paříži, kde se setkávají přední evropské osobnosti v oblasti hoteliérství, lázeňství a wellness. MUDr. Bláha prezentoval konkrétní způsoby úspěšného propojení tradičního lázeňství a wellness v Luhačovicích a Jáchymově, které přispěly k vyšší obsazenosti hotelů a lepšímu rozložení zakázky během celého roku. Pod jeho vedením se Léčebné lázně Jáchymov a.s. staly Lázeňskou společností České republiky pro rok 2008. Ocenění získaly i stavby a rekonstrukce lázeňských objektů. Luhačovický hotel Morava se stal Stavbou roku 2015 ve Zlínském kraji a lázeňské centrum Agricola získalo první místo ve veřejném hlasování v soutěži Stavby Karlovarského kraje 2010 a bylo oceněno jako nejlepší dotační projekt regionu soudržnosti Severozápad. Lázně Luhačovice, a.s., jsou členem AHR ČR (dříve NFHR ČR) již od roku 1998 a Léčebné lázně Jáchymov a.s. od roku 2017. MUDr. Bláha se aktivně zasadil o zahájení spolupráce s AHR ČR a CzechTourismem spoluorganizací vzdělávacích seminářů konaných jak v Luhačovicích tak v Jáchymově. Vzdělávání slouží ke zvyšování odbornosti a profesních dovedností nejen pro vlastní spolupracovníky, ale často i konkurenčním subjektům regionu. Lázně Luhačovice, a.s., certifikovaly podle Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení ČR celkem 7 objektů (hotely Alexandria, Palace, Jurkovičův dům, Morava, Jestřabí, vila Alpská růže, Vila pod Lipami) a proces certifikace byl rovněž zahájen i v Jáchymově (Radium Palace). Lázeňská skupina Spa & Wellness Nature Resorts s 10% tržním podílem v ČR dosáhla v roce 2016 více než 6% nárůstu návštěvnosti (665 tis. pobytových dnů), obrat se zvýšil na 1 050 mil. Kč a EBITDA marže činila 20 %. Výše popsané skutečnosti jsou důkazem trvalé snahy o zavádění a aplikaci v praxi nejnovějších poznatků z hotelnictví v ČR i zahraničí a jejich využívání při budování silné lázeňské společnosti, která získala dominantní pozici ve vysoce konkurenčním prostředí lázeňských firem a hotelů ČR.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Jde o zkušeného manažera s bohatou praxí a záběrem ve zdravotnictví, hotelnictví i cestovním ruchu. V řídící činnosti se vyznačuje vysokým pracovním nasazením, odpovědností, příkladným vztahem k hostům, jakož i ke svým spolupracovníkům.

Navrhuje: Ing. Jiří Dědek, MBA