Představení kandidátů


Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s.r.o.

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ČR

Tato škola zažívá svůj pořádný vzestup od roku 2015, kdy změnila své majitelé. Škola se účastní mnoha gastronomických soutěží. Spolupracuje s různými asociacemi např. Asociací Hotelů a Restaurací ČR, Českou Barmanskou Asociací, Kulinářským uměním, Těšínským Slezskem, Jazykovou školou Hello aj.

Pořádá svou vlastní soutěž Havířovský Korbel (letos poprvé pod záštitou CBA). Žáci mají možnost ukázat své dovednosti v mnoha soutěžích, jak v České republice, tak v zahraniční. V loňském roce škola zaznamenala velké úspěchy v gastronomických soutěží. Dále škola pořádá kurzy, jakou jsou Barmanské, Sommeliérské, Baristické a nově kurz Flair a mixologie. Kuchařské soutěže stojí také za zmínku, jako je například gastronomická soutěž Yong Chef Praha, Kulinářské umění.

Škola v rámci přeshraniční spolupráce spolupracuje s gastronomickými školami v Košicích, Krakově, Cherry festival ve Fundao, Kulaté stoly evropských gastronomických škol, Francie, Saint Michel Mont Mercure.

Škola je také zapojena v projektu Erasmus, kdy v loňském roce vycestovalo 10 žáků do Budapeště, kde na stáži pracovali v mnoha restauracích.

Žáci jsou umístěni na praxi např. v Hotelu Pod Zeleným dubem ve Starém Bohumíně nebo v Hraničním Zámku Chateau de Frontiere a mnoho dalších.

Samozřejmostí jsou i odborníci z praxe, kteří jsou zapojeni do výuky

V rámci výuky se používá v předmětu technologie přípravy pokrmů Kulinářské umění, v Hotelovém provozu Rezervační systém Previo, v účetnictví systém Pohoda.

Nesmí se zapomenout i na pedagogy. Pedagogové mají velké možnosti se vzdělávat – CBA, Kulinářské umění a mnoho dalších.

Vizí školy je škola pro všechny a je otevřena nejen pro Ukrajinské děti, kteří ve škole studují. Je radost vidět, kam se škola za pár let propracovala a má stále co nabízet.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

*

DALŠÍ DOPLŃUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ:

*

HODNOTÍCI KRITÉRIA

 Účast pedagogů na odborných stážích v ČR

 Účast žáků na odborných stážích v zahraničí

 Úspěchy žáků/studentů a pedagogů na odborných soutěžích

 Absolvování odborných vzdělávacích kurzů

 Kvalita vybavení školy

 Zapojení odborníků z praxe do výuky

 Členství a aktivní spolupráce s AHR ČR

 Členství v dalších profesních organizacích a aktivní spolupráce s nimi

 Podílení se na významných odborných akcích propagujících rozvoj oboru

 Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními- propojení teorie s praxí

 Kvalita vybavení odborných pracovišť školy

bavení odborných pracovišť školy

NOMINOVALA: Petra Koblížek, 731 414 249, 12.8.2023