Představení kandidátů


Jindřich Marek

majitel

POPIŠTĚ JAK SE PROJEVUJE SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST VE FIREMNÍ STRATEGII A KULTUŘE VAŠEHO ZAŘÍZENÍ

Hotel Forea je příkladem společnosti, která se zavázala k prosazování společenské odpovědnosti ve své firemní strategii a kultuře. Od samého počátku bylo záměrem vytvořit nejen výjimečné ubytovací a stravovací služby, ale také přispět k udržitelnosti a rozvoji místní komunity.

Jedním z našich hlavních cílů bylo zachovat prvky historie továrny a města Lanškroun při výstavbě hotelu. Revitalizací brownfieldu jsme nejen obnovili prostor, ale také jsme přispěli k oživení místního kulturního dědictví. Jsme hrdí na to, že jsme využili místní dodavatele při výstavbě a údržbě areálu, což podporuje místní ekonomiku a zajišťuje kvalitní služby.

Dalším způsobem, jak vyjadřujeme naši společenskou odpovědnost, je snaha o snížení spotřeby energie. V letošním roce jsme vybudovali vlastní solární elektrárnu, která nám pomáhá dosáhnout soběstačnosti v oblasti energie. Jsme pevně rozhodnuti pokračovat v investicích do obnovitelných zdrojů energie a minimalizovat naši ekologickou stopu.

V naší zahrádce pěstujeme zeleninu a bylinky, které používáme ve stravovacích zařízeních hotelu. Tímto způsobem dodáváme čerstvé, sezónní a místně produkované potraviny našim hostům.

Dalšími iniciativami, které jsme zavedli, je elektro nabíjecí stanice pro auta a možnost půjčení elektrokol našim hostům. Tím podporujeme udržitelnou mobilitu a snižujeme emise skleníkových plynů. Současně jsme se zaměřili na zlepšení přístupnosti pro handicapované hosty, a proto nabízíme bezbariérový přístup a vyhrazené pokoje pro osoby se zdravotním postižením.

S ohledem na osvětlení jsme se rozhodli instalovat úspornější LED světla a používat senzorická čidla, která regulují osvětlení v prostorách na základě přítomnosti osob. Tímto způsobem minimalizujeme energetickou spotřebu a přispíváme k udržitelnosti.

Společenská odpovědnost je pevně zakotvena ve všech aspektech naší firemní strategie a kultury. Nejenže poskytujeme kvalitní služby našim hostům, ale také se snažíme být aktivními přispěvateli k místní komunitě a životnímu prostředí. Jsme rádi, že se nám to daří a nadále budeme usilovat o zvyšování standardů společenské odpovědnosti ve svém zařízení.

POPIŠTĚ JAK SE VAŠI ZAMĚSTNANCI ZAPOJUJÍ DO SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH AKTIVIT.

Zaměstnanci naší společnosti se aktivně zapojují do společensky odpovědných aktivit. Jsme rádi za dobrovolnou angažovanost a ochotu přijímat opatření, která pomáhají chránit životní prostředí a šetřit zdroje.

Šetření potravinami: Zaměstnanci jsou si vědomi významu minimalizace plýtvání jídlem a aktivně se podílejí na snižování odpadu. Máme systém správy jídel, který nám pomáhá plánovat a nakupovat potraviny efektivněji.

Šetření elektrickou energií: Zaměstnanci jsou povzbuzováni k šetrnému využívání elektrické energie ve všech provozních prostorách. Vypínají nevyužívaná světla, elektroniku a další spotřebiče, když nejsou potřeba, a přispívají tak ke snížení energetické spotřeby.

Zpracovávání vypěstovaných produktů z vlastní zahrádky: Naši zaměstnanci se aktivně starají o zahradu, kde pěstujeme zeleninu a bylinky pro naše stravovací zařízení. Tímto způsobem minimalizujeme závislost na dodávkách z venku.

Pečlivá recyklace: Recyklace je důležitou součástí našeho podnikání. Zaměstnanci jsou instruováni, jak správně třídit odpad a jsou k dispozici odpovídající kontejnery pro separaci různých druhů odpadu.

Šetření vodou: Úsporné využívání vody ve všech provozních procesech je velmi důležité. Důkladně sledujeme a opravujeme jakékoli úniky vody.

Šetření papírem: V naší společnosti se aktivně snažíme o minimalizaci používání papíru. V tiskárně jsme zavedli standardy pro oboustranný tisk a podporujeme elektronické formy komunikace a dokumentace. Tímto způsobem minimalizujeme naši spotřebu papíru a snižujeme zátěž na životní prostředí.

Vratné obaly: V provozu našeho café&baru aktivně používáme vratné obaly, jako jsou sudy na pivo, vratné láhve a přepravky, a minimalizujeme tak množství odpadu. Kromě toho jsme zavedli systém doplňování kosmetických produktů do dávkovačů na pokojích, což nám umožňuje eliminovat jednorázové obaly a přispět k ochraně životního prostředí.

Zapojení našich zaměstnanců do společensky odpovědných aktivit je pro nás klíčové. S jejich pomocí se snažíme dosáhnout udržitelnosti a aktivně přispívat k ochraně životního prostředí a místní komunity.

JAKÉ VAŠE AKTIVITY MAJÍ VLIV NA ROZVOJ REGIONŮ, OKOLÍ, KOMUNIT ČI SPOLEČNOSTI?

Hotel Forea a společnost Forea s.r.o. mají významný vliv na rozvoj regionu, okolí, komunity a společnosti jako celku. Naše aktivity přispívají k posilování kulturního a sportovního života v městě Lanškroun a přinášejí mnoho výhod a příležitostí pro místní obyvatele i návštěvníky.

Při revitalizaci areálu bývalé továrny "PACO" jsme dbali na citlivý přístup k zachování historických prvků a významu místa. Hotel Forea se tak stal nejen místem ubytování, ale i prostředkem k přiblížení historie a dědictví města Lanškroun. Máme v lobby hotelu muzeum, které se věnuje historii areálu a regionu.

Společnost Forea s.r.o., do které Hotel Forea patří, aktivně přispívá k rozvoji kulturního života v Lanškrouně. Pronajímáme prostory pro místní divadelní spolky a podporujeme dětskou zájmovou činnost v oblasti divadla. Pravidelně pořádáme koncerty a přednášky, které jsou otevřené pro veřejnost.

Naše kavárna je přístupná nejen pro hotelové hosty, ale i pro širokou veřejnost a nabízíme zde dětský koutek, který je oblíbený mezi rodinami hostů i místními.

Součástí našeho sportovního centra je podpora nadané mládeže v oblasti Pole Dance a Tenisu. Mladí talentovaní sportovci se zúčastňují pravidelných republikových soutěží a dosahují významných výsledků, čímž zviditelňují nejen sami sebe, ale i město Lanškroun.

Revitalizace brownfieldu bývalé továrny "PACO" přinesla vznik průmyslového a kulturně sportovního areálu, který se stal důležitým prvkem rozvoje města Lanškroun. Tímto způsobem přispíváme k oživení a posílení místního regionu a přinášíme nové možnosti pro obyvatele i turisty.

Jsme hrdí na to, že naše aktivity mají pozitivní vliv na rozvoj regionu, okolí, komunity a společnosti jako celku. S nadšením budeme pokračovat v podpoře kulturního, sportovního a ekonomického růstu města Lanškroun a přinášení výhod pro všechny zúčastněné strany.

ČÍM PŘÍSPÍVÁTE K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?

Přispíváme k ochraně životního prostředí prostřednictvím různých opatření a postupů, které jsou součástí našeho provozu.

Šetříme vodou, elektřinou a papírem: Zaměstnanci v naší společnosti mají již automatické chování, které se zaměřuje na šetření zdrojů.

Máme také světla na fotobuňku v prostorách, kde je to umožněno, nebo využíváme světlíky a denní světlo.

Využíváme zbytkové teplo: Pro vytápění našich hotelových garáží využíváme zbytkové teplo, čímž efektivně využíváme energii a minimalizujeme energetické ztráty.

Účinné využívání vchodových dveří: U hlavního vchodu našeho hotelu jsou používány pouze 1 ze 2 vchodových dveří v chladných nebo velmi horkých dnech. Tím minimalizujeme únik tepla z budovy v zimě a vnikání tepla v létě, čímž snižujeme energetickou spotřebu.

Centrální vypínání elektřiny na pokojích: Všechny naše hotelové pokoje jsou vybaveny systémem centrálního vypínání elektřiny pomocí kartového spínače. Pokojské karty jsou vyjímány ze spínače při úklidu, pokud je host zapomene vytáhnout sám. Tím minimalizujeme neúčelné spotřeby elektřiny v neobsazených pokojích.

Udržitelné využívání ručníků: Informujeme naše hosty o tom, že jejich ručníky budou vyprány pouze tehdy, pokud jsou položeny na podlaze koupelny. Tím minimalizujeme neustálé praní ručníků a snižujeme spotřebu vody a energie.

Naše aktivity na ochranu životního prostředí jsou důležitou součástí našeho podnikání. Jsme si vědomi výzvy, kterou představuje udržitelnost, a neustále pracujeme na zlepšování našich postupů a opatření.

PROMÍTÁ SE ODPOVĚDNOST PODNIKÁNÍ VAŠÍ SPOLEČNOSTI DO ODBĚRATELSKO – DODAVATELSKÝCH VZTAHŮ?

Vratné obaly: Snažíme se objednávat zboží především ve vratných obalech, abychom minimalizovali množství obalového materiálu a vytváření odpadu.

Ekologické produkty a kosmetika: Do našich hotelových pokojů objednáváme jako pozornost přírodní mýdla z nedaleké výrobny v Horní Čermné. Tyto ekologické produkty jsou velmi oblíbené u našich hostů. V hotelovém lobby nabízíme pouze ekologickou kosmetiku a doplňkové zboží, jako jsou bambusové kartáčky na zuby, ekologická pasta, přírodní opalovací krémy a šampóny atd.

Spolupráce s místními dodavateli: Při opravách a zakázkách preferujeme využívání místních dodavatelů. Např. veškeré hotelové vybavení je zhotoveno u místního truhláře. Tímto způsobem nejen podporujeme místní ekonomiku, ale také snižujeme dopravní vytížení a závislost na velkých dodavatelských řetězcích.

Při našich odběratelsko-dodavatelských vztazích se snažíme být odpovědní a vybírat partnery, kteří sdílejí naše hodnoty a cíle v oblasti udržitelnosti.

ŠÍŘÍTE MYŠLENKU SPOLEČENSKÉ ODPVĚDNOSTI MEZI HOSTY VAŠEHO ZAŘÍZENÍ?

Ano, šíříme myšlenku společenské odpovědnosti mezi našimi hosty, ale pouze na bázi dobrovolnosti a informovanosti.

Po přečtení mohou hosté nechat knihy na svých pokojích a my je následně recyklujeme. V naší hotelové lobby jsme vytvořili knihovničku, ve které si hosté mohou vybrat knihu k přečtení.

Udržitelné praní prádla: Informujeme naše hosty o našem udržitelném přístupu k praní prádla a nabádáme je, aby šetřili s ložním prádlem.

Na našich sociálních sítích aktivně ukazujeme, jak využíváme naši vlastní zahrádku a spolupracujeme s místními dodavateli.

KONTAKT, DATUM:

Ing. Lenka Huňková, lenka.hunkova@forea.cz, 26.7. 2023