Představení kandidátů

Jan BARTONÍK

Obchodní manažer Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Koleje a menza

Zdůvodnění návrhu: Pan Bartoník vystudoval Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultu ekonomiky a managementu, obor podniková ekonomie. Již během studia si otevřel ve Zlíně restauraci, ve které klade důraz na čerstvost surovin a poctivou přípravu jídla. S odstupem času lze říci, že vybudoval úspěšnou restauraci jak po stránce provozní, tak ekonomické. Po krátké době navázal spolupráci s Kolejemi a menzou UTB, která se přeměnila na trvalý pracovní poměr, kde nyní pracuje jako obchodní manažer. Mezi jeho povinnosti patří získávání cateringových a společenských akcí, které taktéž plánuje, organizuje a řídí. Mezi jeho další činnosti patří HR činnosti spojené s cateringem. Zároveň při pracovním poměru na Univerzitě dohlíží na provoz své restaurace.

JAZYKOVÉ ZANLOSTI A JINÉ SCHOPNOSTI: Čeština, angličtina slovem i písmem

ROFESNÍ A ŽIVOTNÍ AKTIVITY / zapojení do společenského života v lokalitě, členství v profesních a společenských organizacích atd: Díky svému obchodnímu modelu byl pozván několikrát jako panelista na téma úspěšný rozvoj vlastního podnikání.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Vážím si jeho pracovitosti, snahy dosáhnout úspěchu a za jeho přátelský a upřímný vztah ke kolelegům a proto jej nominuji.

Navrhuje: Ing. Miroslav Procházka