Představení kandidátů


Olga Chabr-Grillová

Jednatelka I.H. Farm

POPIŠTĚ JAK SE PROJEVUJE SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST VE FIREMNÍ STRATEGII A KULTUŘE VAŠEHO ZAŘÍZENÍ

Statek Oblík jsme vytvořili jako prototyp unikátního konceptu – luxusního boutique statku uprostřed překrásné přírody Českého středohoří. Nemohli bychom koncept čerpající právě z okolní přírody vytvořit, pokud by v jeho DNA nebyla zakódována společenská odpovědnost. S tou souvisí i vize celého zařízení – obohacujeme prostředí, které tak obohacuje nás. Ať už je řeč o okolní přírodě, nebo o komunitě místních lidí, cítíme, že je naší povinností s nimi žít ve vzájemné symbióze. Statek Oblík naši hosté vnímají jako brand, který poskytuje ty nejlepší služby nejen jim, ale i prostředí, v němž se nachází.

POPIŠTĚ JAK SE VAŠI ZAMĚSTNANCI ZAPOJUJÍ DO SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH AKTIVIT.

Již od počátků své novodobé historie je Statek Oblík spjat s lokalitou Českého středohoří, v níž je situován. Původní pobělohorský hospodářský dvůr byl citlivě zrekonstruován tak, aby nepůsobil rušivě v CHKO, v níž se nachází – naši architekti vytvořili návrh, který naopak obohacuje veřejný prostor. V rámci naší marketingové strategie propagujeme nejen náš boutique statek, ale i lokalitu – ať už se jedná o jedinečnou krajinu a přírodní druhy, na jejichž ochraně se aktivně podílíme, nebo participaci na společensky odpovědných lokálních aktivitách – např. Slavnosti stepí. Mimo lokálně orientované společensky odpovědné činnosti se naši zaměstnanci účastní i dalších aktivit. V první polovině letošního roku u nás např. opakovaně proběhla zaměstnanecká sbírka (jak finanční, tak materiální) na podporu žen a dětí zasažených válkou na Ukrajině.

JAKÉ VAŠE AKTIVITY MAJÍ VLIV NA ROZVOJ REGIONŮ, OKOLÍ, KOMUNIT ČI SPOLEČNOSTI?

Podílíme se na rozvoji obcí a komunit v okolí našeho luxusního boutique statku. Spolupracujeme s nimi při společensky odpovědných, které pořádají, zejm. Slavnosti stepí. Ty jsou myšlence našeho hospitality zařízení nejbližší, neboť oslavují právě jedinečný ekosystém, v němž se Statek Oblík nachází. Sponzorujeme také aktivity a rozvoj místních dětí – dětem ze sousední obce Raná jsme k rukám místního starosty věnovali šek, který pokryl náklady za výstavbu dětského hřiště. Pravidelně také realizujeme edukativní programy pro školy ve spolupráci s CHKO. Taktéž vytváříme odbyt pro lokálně produkované a ekologicky hodnotné potraviny a další výrobky, čímž stimulujeme udržitelnou a společensky odpovědnou produkci v regionu.

ČÍM PŘÍSPÍVÁTE K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?

Původním účelem Statku Oblík – rekonstruovaného hospodářského dvora ze 17. století. Úpravu travnatého porostu okolí statku provádíme tím nejšetrnějším způsobem – pasením ovcí a koz. Tím je zajištěna přirozená obnova přírodní rezervace. Dále se zaměřujeme na návrat endemitů do okolní krajiny. Naší činností došlo k rozšíření populace sysla, hlaváčku a několika druhů trav. Nespecializujeme se ovšem pouze na endemitické druhy. Podílíme se také na zalesňování krajiny – pravidelně sázíme nové stromy. Jsme přesvědčeni o velkém významu retenční schopnosti lesa pro krajinu, které se právem přezdívá Zahrada Čech. Na Statku Oblík využíváme k výrobě elektrické energie technologii fotovoltaiky, abychom snížili uhlíkovou stopu, kterou by za sebou luxusní hospitality zařízení jinak zanechalo. Ekologicky nakládáme nejen s energií, ale i s vodou. Statek Oblík má vlastní úpravnu vody a retenční nádrž, abychom mohli zalévat dešťovou vodou.

PROMÍTÁ SE ODPOVĚDNOST PODNIKÁNÍ VAŠÍ SPOLEČNOSTI DO ODBĚRATELSKO – DODAVATELSKÝCH VZTAHŮ?

Ano, promítá. Zakládáme si při výběru zboží, které posléze připravujeme nebo prodáváme našim hostům, na prvotřídní kvalitě a ekologické odpovědnosti. Portfolio surovin, které používáme v naší kuchyni, se tedy skládá z lokálních produktů ekologického zemědělství a chovu. U některých produktů, např. ovčího sýra nebo nápoje kombucha, jdeme dokonce se společenskou odpovědností tak daleko, že zcela eliminujeme faktor dopravy a vyrábíme si je sami přímo na Statku Oblík. Produkty, které sami nevytváříme, získáváme díky spolupráci s prověřenými místními dodavateli. Tlakem na prvotřídní kvalitu získáváme to nejlepší nejen pro naše hosty, ale také posilujeme konkurenceschopnost našich dodavatelů a upevňujeme tak jejich místo na trhu. Ideu udržitelnosti pěstujeme i u našich merchandisingových předmětů – plasty u nás nehledejte, naše kolekce je vyrobena buď z přírodních materiálů, nebo z materiálů, které jsou recyklovatelné a slibují dlouholetou trvanlivost a funkčnost.

ŠÍŘÍTE MYŠLENKU SPOLEČENSKÉ ODPVĚDNOSTI MEZI HOSTY VAŠEHO ZAŘÍZENÍ?

Ano, šíříme. Jakmile naši hosté přijedou na Statek Oblík, okamžitě přicházejí do intenzivního kontaktu s překrásnou přírodou a s uvědoměním, že je nezbytné takovou přírodu chránit. Tento dojem v nich utvrzujeme v průběhu celého jejich pobytu – ať už odpočívají v pokojích, zařízených přírodními materiály, kochají se výhledem na překrásná panoramata Českého středohoří, nebo s přírodou interagují při jedné z aktivit, kterou jim Statek Oblík nabízí. Děti našich hostů chodí s oblibou krmit naše hospodářská zvířata, přičemž se dozvídají informace o jejich životě a vytvářejí si již v raném věku pozitivní vztah k přírodě a odpovědné návyky při zacházení s ní. Zájemci z řad dospělých mohou proniknout do tajů sýrařského řemesla pod vedením zkušeného maître fromager, vyrobit si vlastní sýr a naučit se ještě více ocenit skutečně kvalitní a udržitelné potraviny, jakož i nasát rustikálního, ale luxusního genia loci Statku Oblík. Naším cílem je, aby od nás hosté odjížděli nejen naplněni pozitivní energií a s úmyslem se k nám zase vrátit, ale i s vědomím, že ekologie a šetrnost k přírodním zdrojům nejsou jen frází, ale naopak známkou vyšší civilizace a výsadou, kterou si přejí praktikovat a šířit i mezi své blízké.

KONTAKT, DATUM:

Kristina Hálková, kristina.halkova@empirent.cz, 24.8.2022