Představení kandidátů

Lukáš Suchán

Ředitel hotelu

Oblast řízení a zodpovědnosti

Ředitel hotelů Aureli Globus, Aureli Gloria, Aureli City Inn, Aureli Astra a dalších. Plná celková odpovědnost za chod zmiňovaných jednotek.

Důvody pro nominaci kandidáta na Výroční cenu AHR ČR

Pan Suchán v  uplynulých letech plně potvrdil u naší společnosti své nabyté teoretické i praktické znalosti z vedoucích pozic v hotelu Top Hotel Praha, následně několik let ředitel hotelu STEP. Vše postupně uplatnil v našich provozech a posunul kvalitativně výš, v nastoleném trendu průběžně pokračuje. Uvedené považuji za "standartní" výbavu vedoucího zaměstnance.
Kandidaturu však navrhuji za přístup a chování pana Suchána v současné nelehké situaci, kdy v době Coronavirové se kromě totálně profesního a loajálního přístupu ke společnosti, projevil i jako lidský leadr a příklad pro zaměstnance. V plném slova smyslu naplnil někdy až zprofanované  heslo nebát se práce. V tričku s údržbou, s kravatou na jednání či v košili v účtárně tmelil zaměstnance, jejichž počet jsme byli nuceni výrazně omezit. Velmi krátce řečeno strhl zmenšený kolektiv k větším výkonům o jejichž smyslu nikdo nepochyboval.

Další doplňující informace

U naší společnosti pracuje přes 2 roky, ale i za tak krátkou dobu si získal absolutní důvěru zaměstnavatelů pro svoji spolehlivost, důvtip a přístup k problémům.

Nominuje : Ing. Michal Malák