Představení kandidátů


Milan Dolejš

šéfkuchař

OBLAST ŘÍZENÍ A ODPOVĚDNOSTI

Šéfkuchař Brasserie The Julius.

DŮVODY PRO NOMINACI KANDIDÁTA NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

Byť se jedná o jeho první šéfovskou zkušenost, poradil si s tím velmi dobře.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Milan je velmi šikovný a kreativní. Restauraci v hotelu The Julius velmi pozvedl.

NOMINOVAL: Daniel Kovář, 28.8.2023