Představení kandidátů


Robert Grader

generální ředitel

POPIŠTĚ JAK SE PROJEVUJE SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST VE FIREMNÍ STRATEGII A KULTUŘE VAŠEHO ZAŘÍZENÍ

Pilíře společenské odpovědnosti jsou pevně zakotveny v naší firemní filozofii. Zaměřujeme se na vytváření dlouhodobých pozitivních vztahů s našimi hosty a partnery. Rozvíjíme a motivujeme naše zaměstnance, a snažíme se dosáhnout rovnováhy mezi jejich pracovním a osobním životem. Zároveň aktivně implementujeme iniciativy a projekty, které pomáhají zvyšovat udržitelnost našeho podnikání. Jako hotel jsme se připojili k celosvětové kampani 'Race to Zero', jejímž cílem je dosáhnout nulové produkce skleníkových plynů ve svém provozu do roku 2050.

POPIŠTĚ JAK SE VAŠI ZAMĚSTNANCI ZAPOJUJÍ DO SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH AKTIVIT.

Mezi našimi zaměstnanci vzniká celá řada iniciativ v oblasti udržitelnosti. To zahrnuje například sázení stromků, třídění odpadu, pořádání sbírek oblečení, nebo nápady vedoucí ke snižování spotřeby elektrické energie. Zaměstnanci se aktivně zapojují do řady projektů jako jsou například podpora dětského domova v Litoměřicích, charitativní běhy nebo Den Země 2023. V rámci globálních aktivit si Marriott International klade za cíl přispět do roku 2025 celkem 15 miliony hodin dobrovolnické práce.

JAKÉ VAŠE AKTIVITY MAJÍ VLIV NA ROZVOJ REGIONŮ, OKOLÍ, KOMUNIT ČI SPOLEČNOSTI?

Jako jednu z našich nejvýznamnějších aktivit vnímáme podporu drobných producentů a rodinných farem. Náš zájem nespočívá pouze v odběru jejich produktů, ale také v dlouhodobé spolupráci a podpoře jejich podnikání a výroby. Farmy pravidelně navštěvujeme a aktivně se zapojujeme do nejrůznějších aktivit a stejně tak zveme farmáře a producenty do restaurace, kde mají možnost prezentovat svoji produkci hostům.

Náš obor rozvíjíme prostřednictvím spolupráce se střední školou hotelnictví a gastronomie v Klánovicích. Studentům této školy nabízíme praxe, které jim umožňují působit u nás po absolvování.

Tento rok jsme zahájili spolupráci se Společností pro ranou péči a podpořili Konferenci rané péče EURLYAID 2023, která proběhla v Praze pod záštitou první dámy, paní Evy Pavlové. Od září spustíme naší pravidelnou kampaň 'You eat, we give', během níž budeme z každého účtu za večeři v naší restauraci odvádět 1 € na charitu. V minulém roce jsme takto společně se sesterskými hotely v ČR vybrali 309 616 CZK.

Dlouhodobě podporujeme zajímavé domácí kulturní akce a projekty. Druhý rok po sobě jsme hotelovými partnery hudebního festivalu Metronome, jako hlavní partner jsme podpořili unikátní setkání hudebních skladatelů Composer Summit 2023 a zanedlouho má premiéru nový český film Němá tajemství, jehož jsme rovněž hrdým partnerem. Podruhé jsme hostili výroční konferenci na téma 'Rovnost na pracovišti' nadačního fondu Pride Business Forum, jehož jsme členy.

ČÍM PŘÍSPÍVÁTE K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ?

Co se týče příspěvku k ochraně životního prostředí, naše aktivity jsou rozsáhlé a zaměřené na různé aspekty udržitelnosti. V provozu uplatňujeme několik klíčových opatření:

•           Zelená energie: Využíváme výhradně energii z obnovitelných zdrojů, což pomáhá snižovat naši uhlíkovou stopu a přispívá k omezení negativního vlivu na životní prostředí.

•           Úsporná osvětlení: Více než 80 % našich prostor je vybaveno úsporným LED osvětlením, které nejen snižuje spotřebu energie, ale také zvyšuje efektivitu využití zdrojů.

•           Redukce spotřeby plastu a dalších zdrojů: Jednorázové plastové lahvičky s kosmetikou byly ve všech pokojích nahrazeny za větší dávkovače z recyklovaného materiálu. Řada procesů byla digitalizována a využívají se moderní technologie včetně mobilního klíče, čímž se výrazně snižuje spotřeba plastových karet od pokojů. Plastové produkty jako brčka jsme v restauraci kompletně nahradili udržitelnými alternativami.

•           Vodní fontány: Na každém patře jsme umístili vodní fontány pro naše hosty. Tento krok má za cíl snížit spotřebu plastových lahví a podporovat udržitelné využívání vody.

•           Recyklace odpadu: Ve všech hostovských pokojích a na jednotlivých odděleních hotelu jsou k dispozici koše na třídění odpadu.

•           Ekologičtější doprava: Hotel zaměstnancům nabízí možnost proplacení celoročního kupónu na MHD či vlaky, čímže je motivuje k využívání úspornější přepravy hromadnou dopravou.

Rovněž kuchyně hraje důležitou roli v našich snahách o udržitelnost:

•           Koncept zero waste: Náš šéfkuchař David Rejhon čerpá inspiraci z konceptu zero waste, což znamená minimalizaci plýtvání surovinami. Využíváme procesy, jako je fermentace, která nejen snižuje bioodpad, ale přináší také výživné a chutné pokrmy pro naše hosty.

•           Včelaření a pěstování: Věnujeme se včelaření a máme vlastní zahrádku pro pěstování bylinek a jedlých květů. Dále jsme první hotel v České republice, kdo začal využívat profesionální kultivátor s šetrnou spotřebou vody. Za zmínku stojí i nově postavený skleník.

•           Kompostování: Díky kompostování zpracováváme až 150 kg odpadu denně a vytváříme výživný kompost. Tento kompost pak dodáváme místním farmářům, kteří nám poskytují čerstvé zeleniny a ovoce.

•           Podpora lokálních dodavatelů: Spolupracujeme s českými dodavateli z regionů kolem Prahy, čímž podporujeme lokální ekonomiku a minimalizujeme dopravní vzdálenosti.

•           Nový život talířům: Používáme techniku "kintsugi", která umožňuje obnovit rozbité talíře a zároveň je proměnit v malá umělecká díla.

Tato kombinace opatření nám umožňuje dosáhnout udržitelnosti v různých oblastech našeho provozu.

PROMÍTÁ SE ODPOVĚDNOST PODNIKÁNÍ VAŠÍ SPOLEČNOSTI DO ODBĚRATELSKO – DODAVATELSKÝCH VZTAHŮ?

Ano, jak již bylo zmíněno, naší nedílnou součástí konceptu restaurace je spolupráce výhradně s lokálními dodavateli a farmáři vzdálenými ne více než 200 km od Prahy. Podporujeme tak lokální producenty a dodavatele čerstvých surovin a zároveň snižujeme uhlíkovou stopu. Farmáře a dodavatele zveme i na naše nedělní brunche, kde mají možnost ukázat hostům svoji produkci a vyzdvihnout výhody lokálního zemědělství.

ŠÍŘÍTE MYŠLENKU SPOLEČENSKÉ ODPVĚDNOSTI MEZI HOSTY VAŠEHO ZAŘÍZENÍ?

Naším cílem je inspirovat hosty k tomu, aby se k udržitelnosti chovali stejně zodpovědně jako my. V restauraci je motorem našeho úsilí šéfkuchař David Rejhon, který osobně navazuje interakce s hosty a vysvětluje jim koncept Artisanu. Jsou také zváni do zázemí naší kuchyně, kde jim ukáže všechny procesy a postupy, které nám umožňují dosáhnout udržitelnosti a objevit nové způsoby ekologického vaření. Tato osobní interakce umožňuje hostům nahlédnout do naší filozofie a lépe pochopit, jak mohou i sami přispět k ochraně životního prostředí.

Hoteloví hosté mají možnost využití snížené frekvence úklidu pokoje, kdy velký úklid s výměnou ručníků a ložního prádla probíhá každý třetí den. Pomáhají tak šetřit spotřebu vody, čistících prostředků i elektrické energie.

V hotelové garáži jsou pro naše hosty i zaměstnance dispozici stanice pro dobíjení elektromobilů i bezpečné parkování pro kola.

V našem úsilí šířit povědomí o společenské odpovědnosti jdeme ještě dál.

Spolupracujeme s různými médii a aktivně využíváme sociální sítě k informování nejen našich hostů o našich iniciativách v oblasti udržitelnosti.

KONTAKT, DATUM:

Kateřina Hajná, Marketing Manager, Katerina.Hajna@marriotthotels