Představení kandidátů

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o

Žatec

Zdůvodnění návrhu: Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. se nachází přímo v žateckém historickém centru. Škola vznikla v roce 1959 a od roku 1993 je školou soukromou. Za tuto dobu škola vychovala tisíce odborníků, s nimiž se můžete setkat v mnoha odvětvích po celé ČR i v zahraničí. Zřizovatelem je Svaz českých a moravských spotřebních družstev, skupina COOP se sídlem v Praze, pod který spadá dalších osm škol podobného typu rozmístěných po celé republice. Střední odborná škola nabízí studium zakončené maturitní zkouškou v těchto oborech: Hotelnictví (65-42-M/01), Ekonomika a podnikání (63-41-M/01), Gastronomie (65-41-L/01). Na středním odborném učilišti lze studovat obor Kuchař-číšník (65-51-H/01) a nově od září 2017 Výrobce potravin(29-51-H/01) se zaměřením Sladovník-Pivovarník. Nástavbové studium, které je určeno pro absolventy učebních oborů, se realizuje formou denní a dálkovou v oboru vzdělání Podnikání (64-41-L/51). Škola je akreditovaným pracovištěm pro poskytování profesních kvalifikací. Inspekční zprávy, kontroly nadřízených institucí, hospodářské audity a především výsledky u maturitních a závěrečných zkoušek i dovednosti žáků v rámci praktického vyučování jsou zárukou, že ze školy odcházejí žáci dobře připraveni pro život i budoucí profesi.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: V současné době učí ve škole 100% kvalifikovaní pedagogové, a to i ti, jejichž zaměřením jsou odborné předměty. Do výuky vnášejí moderní vyučovací metody doplněné o využívání moderních technologií. Vedle již několik let zavedených a ověřených tzv. DUMů (digitálních učebních materiálů) se žáci učí kulinářské techniky a postupy pomocí on-line kurzů Kulinářského umění.   Žáci hotelové školy mají v nabídce 3 povinné jazyky (anglický, německý, ruský) a možnost docházet na kroužek italštiny a španělštiny. V rámci učební praxe mimo jiné organizují a průvodcují turistické zájezdy, exkurze, kurzy a výlety, které zároveň zpracovávají i jako své maturitní práce. Každoročně se také žáci oboru hotelnictví prakticky seznamují se základy golfu na blízkých golfových hřištích.   Výuku zpestřují žákům nabídkou odborných kurzů pod vedením zkušených odborníků, workshopů a účastí v různých projektech, které sledují a aplikují aktuální trendy. Z těch dlouhodobých a nejvýznamnějších jmenujme např. účast v projektu AHR Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů nebo pořádání workshopu a semináře Udržitelné stravování – regionální, sezónní, bio a čerstvé potraviny ve veřejném stravování, ve kterém byla škola partnerem Jihočeské univerzitě. Člen Kanadské kulinářské federace (CCF) pan A. Hlas  předváděl své umění žákům školy v rámci workshopu Moderní světové trendy. V rámci účasti žáků na odborných stážích v zahraničí - škola je dlouhodobě zapojena dříve do programu Leonardo da Vinci, nyní Erasmus+, odjelo do restaurací a hotelů v Německu více než 100 žáků, nezanedbatelný počet žáků odjel na stáž i v rámci příhraničního projektu Tandem. Každoročně škola nabízí tříměsíční stáže v letoviscích po celé Itálii, na Sardínii, v Řecku, možnost brigád v německém Baden-Badenu, v Cottbusu a na Slovensku. Žáci vykonávají praktické vyučování v gastronomických provozech po celé ČR, nejvýznamnější je spolupráce s hotelem Radisson Blu Alcron Hotel v Praze pod vedením Romana Pauluse, s hotelem Orea Wellness Hotel Horizont v Železné Rudě, v hotelích v Beskydech a v Krkonoších.  Pedagogové školy se účastní pravidelně odborných stáží a kurzů v ČR i v zahraničí, vedle zmíněné spolupráce s AHR, jsou zapojeni do aktivit firmy Bidfood, v rámci kterých se pravidelně vzdělávají v gastrostudiích. Jazykové vzdělávání si prohloubili během čtrnáctidenního pobytu v jazykové škole v Londýně a v Berlíně v rámci Výzvy č. 56. Účast v jazykové škole v Londýně využili i žáci školy. Ředitelka školy vyjela v minulosti 2x na studijní pobyt v programu SVES, v rámci kterého mohla sdílet své zkušenosti s řediteli odborných škol z celé EU.  Žáci školy se účastní mnoha odborných soutěží po celé republice. Jedním z úspěchů žáků školy bylo ocenění Juniorský mistr republiky ve flair stylu a Juniorský 2. vicemistr republiky ve flairu. Vedle barmanských soutěží jako je např. Kroměřížská koktejlová soutěž nebo Skvrňanský šejkr žáci soutěží i v dovednostech čepování piva např. Chodovar CUP (2. místo) v rámci veletrhu Holiday World, Birell Cup nebo v soutěžích kuchařských jako je Gastro junior – BIDVEST CUP, Gastro soutěž Kraslice (2 x 1. místo) Jako podporu odborného vzdělávání bude škola pořádat již 10. ročník soutěže Žatecký CUP 2018. Soutěžící prezentují své dovednosti ve třech kategoriích: barmanské, baristické a čepování piva. Žáci školy se pravidelně umisťují na předních místech (např. v posledním ročníku 2. místo v čepování piva), ve všech kategoriích má škola své zastoupení. Dva pedagogové školy získali cenu AHR Učitel odborných předmětů Ústeckého kraje. Odborníci z praxe docházejí pravidelně do školy, aby se účastnili závěrečných zkoušek u oboru Kuchař-číšník, prezentovali nové trendy žákům v rámci různých odborných kurzů a seminářů, předváděli žákům své kuchařské umění a účastní se i akcí, které pořádá škola, např. bourání vepřového masa (řezník), kuchání ryb a stahování zvěřiny. V rámci projektu EU „Šablony s názvem Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce“ plánuje škola vytvořit koordinátora pro spolupráci s odborníky z praxe. Škola je zapojena do různých profesních organizací a významně spolupracuje a aktivně se podílí na akcích pořádaných AHR ČR (Czech Specials, kulaté stoly, pravidelná setkání ať už na krajské úrovni nebo na celostátních konferencích, apod.) Vedle toho je členem České barmanské asociace, Asociace číšníků ČR, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Asociace ředitelů hotelových škol, Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Dále je dlouhodobých členem Hospodářské komory ČR. Každoročně nejlepší žáci školy přijímají ocenění Dobrý list Hospodářské komory ČR za vynikající výsledky v rámci studia, praktického vyučování a během závěrečných zkoušek (v letošním roce toto ocenění převzali 3 žáci). Pro úřad práce lounského okresu zajišťuje škola profesní kvalifikace. Pedagogové školy jsou členy mnoha odborných a profesních sdružení. Mnozí se angažují v politických, společenských a kulturních funkcích místní i krajské státní správy a samosprávy. Ředitelka školy je dlouhodobým členem dozorčí rady Destinační agentury Dolní Poohří. Ve škole působí i dva trenéři 1. třídy. Škola se propaguje na mnoha odborných akcích, ať už pořádaných školou nebo veřejností. Každoročně se účastní mnoha cateringových akcí, rautů, svateb, pohoštění v rámci významných akcí pořádaných v regionu, kraji nebo celorepublikově. V poslední době jmenujme např. účast na žatecké Dočesné, Sportovcích okresu i kraje či ústeckého Dne záchranářů. Každoročně je partnerem při pořádání konference Stop and Stay, při organizaci a také jako přednášející s příspěvkem na konferenci (např. v roce 2017 Ohře rybářská). V roce 2017 je škola zapojena do těchto projektů podporovaných EU: Erasmus +, Výzva č. 35- Šablony (propojení školy se zaměstnavateli) a čeká na schválení Výzvy č. 33- IROP- vybudování tzv. Gastrolaboratoře. Ve škole jsou učebny vybavené dle požadavků na moderní vyučování. Odborné učebny včetně kuchyně splňují požadovaný standard. Většina žáků školy vykonává praktické vyučování na externích smluvních ubytovacích či gastronomických pracovištích po celé ČR, jejichž narůstající poptávku po žácích škola vnímá a snaží se požadavkům vyhovět. Několik žáků každoročně také provází po kulturních památkách v okolí. Na aktuální požadavek trhu práce škola zareagovala otevřením učebního oboru Sladovník-Pivovarník od září 2017.

Navrhuje: Milan Nemrava