Představení kandidátů


Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ČR

Škola se intenzivně, dlouhodobě a kvalitně stará o výchovu a vzdělávání žáků v gastronomických oborech. Škola se po vedením pana Mgr. Úředníčka stala lídrem ve vzdělávání nových gastronomů, což dokládá stále se zvyšující zájem o studium na této škole (během 5 let nárůst o 150 žáků). Za poslední dobu škola získala několik ocenění, např. 2. místo v projektu Studuj gastro a Zlínský kraj školu a odborní partneři ocenili jako nejvíce rozvíjející školu v regionu. Žáci školy se opakovaně úspěšně účastní odborných soutěží po celé ČR a SR, kde se umísťují na medailových příčkách.

Škola průběžně rozvíjí a zkvalitňuje odborné studijní obory. Velký důraz klade na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Za posledních 5 let také došlo k výraznému zkvalitnění technického zázemí školy.

Žáci školy praktikují v nejlepších hotelech Zlínského kraje. Škola podporuje řadu sociálních partnerů (např. Alzheimer Home Zlín, Domovy seniorů atd.)   

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Škola spolupracuje s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně.

DALŠÍ DOPLŃUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ:

Škola pravidelně vysílá žáky a pedagogy na odborné stáže a vzdělávání do zahraničí (Polsko, Itálie, Slovensko, Rakousko) a v ČR. Kvalita školy je na vysoké úrovni a je dále rozvíjena. Škola spolupracuje v rámci výuky s řadou významných odborníků jak z celé ČR, tak ze zahraničí. Taktéž se zapojuje do významných aktivit, které pořádá Zlínský kraj. Při své činnosti využívá nabídku grantů a dotace z národních i mezinárodních fondů. 

HODNOTÍCI KRITÉRIA

 Účast žáků/studentů na odborných stážích v zahraničí

 Účast pedagogů na odborných stážích v ČR

 Účast pedagogů na odborných stážích v zahraničí

 Úspěchy žáků/studentů a pedagogů na odborných soutěžích

 Absolvování odborných vzdělávacích kurzů

 Kvalita vybavení školy

 Zapojení odborníků z praxe do výuky

 Členství a aktivní spolupráce s AHR ČR

 Členství v dalších profesních organizacích a aktivní spolupráce s nimi

 Podílení se na významných odborných akcích propagujících rozvoj oboru

 Práce s projekty ESF a výzkumná činnost

 Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními- propojení teorie s praxí

 Kvalita vybavení odborných pracovišť školy

NOMINOVAL: Ing. Miroslav Procházka, +420 725532651, 21.6.2023