Představení kandidátů


Střední škola gastronomie

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ČR

Škola dlouhodobě splňuje daná kritéria a je opakovaně oceňována za vysokou kvalitu vzdělávání v oboru gastronomie. Hlavním důvodem nominace je změna názvu školy. S novým názvem škola tuto cenu ještě nezískala. Ocenění Škola roku od AHR ČR považujeme za důležité a prestižní. Na trhu vzdělávání patří škola mezi vyhledávané a odbornou veřejností doporučované instituce. V tuto chvíli má škola nejlepší odborné vybavení v ČR. Praktická příprava žáků probíhá v reálném prostředí vybraných gastronomických provozů pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku, kteří vzájemně sdílejí nejnovější poznatky v oboru a předávají je žákům.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Kvalita poskytované výuky – propracované Školní vzdělávací programy – posílení návaznosti praktického procvičení teoretických znalostí

- Škola se věnuje každému žákovi a aktivně podporuje jejich zájem o zvolený gastronomický obor – nadaní žáci dosahují s podporou školy vynikajících výsledků.

- Výuka podle Kulinářského umění.

- Organizování pravidelných odborných klubů přístupných pro všechny žáky školy.

- Rozsáhlý kvalifikovaný pedagogický sbor pro výuku odborných předmětů.

- Škola vyučuje pouze gastronomické obory – odpovídá tomu vybavení školy i kvalita a množství odborníků.

- Škola dosahuje výborných úspěchů v celorepublikových soutěžích.

- Škola spolupracuje s vyhlášenými odborníky v gastronomii.

- Spolupráce s profesními cechy – asociacemi.

- Propagace gastronomie a gastronomických oborů v základních školách ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR.

DOPLŇUJÍCI INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ

Všechna hodnotící kritéria škola každoročně splňuje.

HODNOTÍCI KRITÉRIA

 Účast žáků/studentů na odborných stážích v zahraničí

 Účast pedagogů na odborných stážích v ČR

 Účast pedagogů na odborných stážích v zahraničí

 Úspěchy žáků/studentů a pedagogů na odborných soutěžích

 Absolvování odborných vzdělávacích kurzů

 Kvalita vybavení školy

 Zapojení odborníků z praxe do výuky

 Členství a aktivní spolupráce s AHR ČR

 Členství v dalších profesních organizacích a aktivní spolupráce s nimi

 Podílení se na významných odborných akcích propagujících rozvoj oboru

 Práce s projekty ESF a výzkumná činnost

 Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními- propojení teorie s praxí

 Kvalita vybavení odborných pracovišť školy

NOMINOVALA: Mgr. Kateřina Mrvová; MrvovaK@ssgukrbu.cz; 3. 7. 2023