Představení kandidátů

Střední škola hotelnicví a gastronomie SČMSD Praha, s.r.o.

Ředitelka

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ČR: Velmi si vážíme vynikající dlouhodobé spolupráce, kterou škola má se společností Marriott International, konkrétně s hotelem Courtyard by Marriott Prague City a hotelem Prague Marriott. Každoročně jsou žáci umísťováni na pracovniště hotelů dle oboru, který studují. Jedná se o úseky kuchyně, cukrárny a F&B. Studenti mohou své získané školní znalosti vyzkoušet v praxi ve spolupráci se zkušenými hotelovými pracovníky. Díky skvělému přístupu školy studenti zůstavají v našich provozovnách i jako zaměsntanci a nadále budují svou kariéru.


DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Studenti dle roszpisu ze školy pravidelně pracují na odděleních, na která jsou přiděleni v rámci školní praxe. Je třeba velmi ocenit splupráci a skvělou komunikaci s paní mistrovou, paní Alenou Sosnovskou, která důrazně dbá na řádnou docházku studentů a jejich dobré chování. Kvalitní znalosti, které studenti získávají během studia uplatňují v praxi a jsou velkým přínosem pro naše hotely.

NAVRHUJE: Kateřina Fialová

ŘEKLI O SOBĚ:

Střední škola hotelnictví a gastronomie Praha Klánovice, s.r.o. patří do sítě škol zřizovaných Svazem českých a moravských spotřebních družstev. Škola byla založena již v roce 1962 za účelem přípravy gastronomických odborníků. Nachází se v krásném prostředí Prahy 9, v těsné blízkosti klánovického lesa. Jsme školou s tradicí, která zavazuje současné i budoucí žáky, ale i zaměstnance školy, aby byli důstojnými nástupci svých předchůdců, z nichž se mnozí stali uznávanými gastronomickými odborníky, majitelé vyhlášených restaurací a hotelů.

Klíčem k budoucímu úspěchu našich absolventů je kvalitní teoretická i odborná příprava. Teoretická výuka probíhá v klasických a odborných učebnách, které jsou vybaveny moderní didaktickou a výpočetní technikou, disponujeme jazykovou učebnou i gastronomickým studiem. Při vzdělávání je kladen hlavní důraz na rozvoj morálních i volních vlastností žáků školy, na jejich odborné znalosti a profesní dovednosti. Jsme škola rodinného typu, což nám umožňuje přistupovat k žákům individuálně. Pro žáky jsme v rámci vymezených „hranic“ spíše partnery, kteří jim při studiu pomáhají a směřují je k úspěšnému cíli. Snažíme se utvářet a posilovat v žácích pozitivní přístup k lidem a ke světu a formovat v nich zásady zdravého životního stylu. Chceme vést naše žáky k tvůrčímu myšlení, podporovat jejich zdravé sebevědomí a různými mimoškolními aktivitami podněcovat jejich zájem o učivo a všeobecné dění. Vytváříme uvolněnou a přátelskou atmosféru s respektem k osobnosti každého žáka. Naši pedagogové se snaží o maximální spolupráci školy s rodiči, aby předešli případným problémům.

Pedagogové školy dbají také na rozvoj IT dovedností žáků. Škola je technicky velmi dobře vybavena, máme osm učeben s data projektory s připojením na počítač, učebny s dotykovou interaktivní tabulí pro multimediální výuku cizích jazyků a odborných předmětů i moderní gastrostudio. K výuce ICT i dalších předmětů slouží dvě počítačové učebny. Pro podporu vzdělávání výuky žáků denního a kombinovaného studia i pro další vzdělávání našich učitelů v rámci odbornosti využíváme e-learningové vzdělávání. Prostřednictvím tohoto systému je umožněno pedagogům zadávat úlohy, cvičení, písemné a kontrolní práce, jsou zde také vloženy studijní materiály, individuální studijní plány, doporučená literatura apod. Žáci tak mají jedinečný přístup ke všem školním výukovým programům a dokumentům i z domova.

Důraz při vzdělávání žáků je kladen také na studium cizích jazyků. V téměř všech studijních oborech se žáci povinně učí dva cizí jazyky – anglický jazyk a jako druhý si volí německý nebo španělský jazyk. Pro podporu výuky jazyků ve škole vyučují anglický a španělský jazyk i rodilí mluvčí. Jazykové dovednosti a schopnosti mají žáci možnost zúročit při zahraničních stážích v Norsku, Španělsku, Německu a na Slovensku. Žáci zde pracují pro dobu 3 týdnů podle svého oborového zaměření v provozu nebo na recepci v restauracích a hotelech. Po návratu zpracují prezentaci a představí průběh a přínos zahraničního pobytu svým spolužákům.

Odbornou praxi absolvují žáci školy ve špičkových hotelích a restauracích po celé Praze. Absolventi často nalézají své uplatnění právě tam, kde konali praxi. Mezi nejvýznamnější smluvní pracoviště školy patří:

Aureole – žáci pracují pod vedením slavného šéfkuchaře Jiřího Krále, který sbíral zkušenosti v Indonésii, Itálii, Paříži nebo Norsku. Koncept podniku je doplněn originálním pojetím fusion kuchyně,  která spočívá v propojení rozdílných světových kuchyní.

Hotel Marriott – nabízí nadstandardní služby, pohodlí a vynikající pohostinnost. Jeho součástí jsou vyhledávané restaurace Midtown Grill, Bourbon Bar a Espressamente IIIy.

Wellness Hotel STEP -  4vězdičkový unikátní hotelový komplex ubytovacích, konferenčních, společensko-zábavních, sportovních a wellness služeb.

Fastgood Restaurant - poskytuje nadstandardní služby ve společném stravování, nabízí jedinečný gurmánský zážitek díky kvalitě ingrediencí, odborné přípravě a působivé prezentaci. 

Hotel DAP – moderní restaurace Evropa nabízí tradiční česká jídla, ale i pokrmy mezinárodní kuchyně.

Grand Cru – klade důraz na čerstvé a kvalitní české i zahraniční suroviny. Nemá žádnou specializaci, žádná omezení, jednoduše vaří to, co je baví. Pohostí Vás českou kuchyní v moderním kabátě.

Pro podporu zájmu o vybraný obor nabízíme našim žákům různě zaměřené kroužky (barmanský, sommeliérský, vyřezávání ovoce, baristický a další). Kromě toho umožňujeme zájemcům absolvovat i profesionální odborné kurzy pod vedením akreditovaných profesionálů např. v oblasti baristiky, barmanství, mezinárodní kuchyně apod., po jejichž absolvování obdrží žák akreditované certifikáty o absolvování kurzů. Pro ty, kteří se raději vzdělávají sami, je k dispozici školní knihovna, kde si žáci kromě doporučené četby mohou vypůjčit i odborně zaměřenou literaturu k jednotlivým studijním oborům.

Škola nežije jen současností a budoucností, žáci školy se mohou díky nestoru školy PaedDr. Šmídovi, seznámit i s gastronomickou minulostí. Ve škole je sbírka gastronomických přístrojů, pomůcek, nářadí, nástrojů, jídelních lístků, ukázek slavnostních tabulí a vzpomínek na významné naše i světové osobnosti, politiky, které žáci školy obsluhovali.

Díky individuálnímu přístupu u nás úspěšně studují i zahraniční studenti. Rádi se účastníme i života v obci. Naši žáci pravidelně zajišťují „občerstvovačku“ při  Klánovickém půlmaratonu (celorepublikový maraton s mezinárodní účastí).

Abychom mohli žákům předávat nejnovější poznatky světového vývoje, jsme členy Asociace hotelů a restaurací, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Asociace číšníků ČR a Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Výuku odborných předmětů podporujeme i prostřednictvím projektů školy:

Kulinářské umění – zastaralé učebnice nahrazujeme moderním interaktivním vzdělávacím portálem, ve kterém žáci postupně procházejí jednotlivými výukovými kurzy. Výuka probíhá ve školním gastrostudiu, žáci si získané poznatky ihned vyzkouší v praxi. Do systému mají žáci i učitelé přístup i ze svých počítačů, tabletů a mobilních telefonů.

Budoucí kuchaři a Makro – projekt s pražskými prodejnami Makro. Žáci v oddělení ryb připravují kulinářské ukázky a ochutnávky pokrmů z ryb a mořských plodů.

Žákovská firma HOBO TOUR – založena v rámci projektu Junior Achievement, je aktivní v oblasti cestovního ruchu, nabízí poznávací zájezdy, exkurze a další akce pro studenty školy i veřejnost.

Gastronomický tým školy – členy jsou žáci s hlubším zájmem o obor, kteří reprezentují školu na soutěžích, akcích a účastní se odborných seminářů.

Kvalita a standardy v praxi – projekt ve spolupráci s firmou HASAP Consulting, s.r.o., zaměřen na hygienu výživy, správné výrobní praxe a systémy HACCP v České republice.

Obory školy:

  • Hotelnictví - moderně – 65-42-M/01  čtyřletá denní a kombinovaná – dálková forma vzdělávání, ukončená maturitní zkouškou, je určena pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků pro širokou oblast hotelových služeb v cestovním ruchu. Absolventi se uplatní v obchodně-podnikatelských činnostech, v odborně provozních činnostech nebo na pozici středního managementu ve všech formách podnikání.
  • Hotelnictví – management golfu - 65-42-M/01  čtyřletá denní forma vzdělávání, ukončená maturitní zkouškou, specializace zaměření oboru na management golfu umožní uplatnění ve funkcích středního managementu a samostatné podnikatelské činnosti v oblasti volnočasových aktivit se zaměřením na golf.
  • Cestovní ruch – 65-42-M/02  čtyřletá denní a kombinovaná – dálková forma vzdělávání, ukončená maturitní zkouškou, obor je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků v komplexu cestovního ruchu. Absolventi se uplatní jako pracovníci cestovních agentur, turistických a informačních center, hotelových komplexů nebo v průvodcovské sféře.
  • Gastronomie - 65-41-L/01  čtyřletá denní forma vzdělávání, ukončená maturitní zkouškou, obor je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků v gastronomické činnosti – provozní, marketingové, obchodně-podnikatelské a řídící, a to nejen v pozici zaměstnance, ale i v pozici zaměstnavatele.
  • Kuchař – číšník – 65-51-H/01 tříletá denní a kombinovaná – dálková forma vzdělávání ukončená výučním listem, obor je určen pro žáky připravující se na výkon povolání kuchař nebo číšník ve všech formách gastronomických provozů.
  • Cukrář – 29-54-H/01 tříletá denní a kombinovaná – dálková forma vzdělávání ukončená výučním listem, absolventi se naučí zpracovávat základní suroviny a přísady pro výrobu cukrářských výrobků, vyrábět kompletní sortiment cukrářských výrobků, restauračních moučníků, dohotovovat a zdobit.
  • Gastronomie  - 65-41-L/51 dvouletá denní forma nástavbového vzdělávání ukončená maturitní zkouškou, obor je určen pro absolventy tříletých oborů kuchař – číšník, absolvent se uplatní ve všech typech provozů, především ve funkci provozních pracovníků v oblasti stravování a ubytování.
  • Podnikání - 64-41-L/51 dvouletá denní a kombinovaná dálková forma nástavbového vzdělávání ukončená maturitní zkouškou, obor je určen pro absolventy všech tříletých oborů, absolvent se uplatní ve všech typech provozů, především ve funkci provozních pracovníků ve středním managementu nebo jako samostatný podnikatel.  

O tom, že jdeme správnou cestou, nás utvrzují i názory našich partnerů a bývalých studentů.

ŘEKLI O NÁS:

„Žáci klánovické hotelovky u nás v restauraci Aureole vykonávají praxi v oboru kuchař. Myslím si, že výuka ve škole je vedena moderně, snaží se jim předávat nové trendy a motivují je k lásce ke gastronomii. Rád s nimi spolupracuji. Mimo jiné jsem také absolvent této školy.“

Jiří Král

---------------------------

„Při organizaci odborných gastronomických akcí (soutěží, workshopů, seminářů, veletrhů a výstav) se záštitou a spoluúčastí Asociace kuchařů a cukrářů ČR dlouhodobě spolupracujeme se Střední školou hotelnictví a gastronomie SČMSD Praha – Klánovice. Studenti pod pedagogickým dozorem s nadšením a zájmem vždy spolehlivě a naprosto perfektně zajišťují obsluhu a servis těchto akcí.

Této spolupráce se školou si velice vážíme.“

 Mirka Helmichová, ředitelka T&M CREATIVE, s.r.o.

------------------------------

„Jménem našeho domova bych Vám chtěla moc poděkovat za umožnění každoroční výpomoci domovu od studentů na akci. Studenti se chovají velmi profesionálně jak k našim hostům, tak i k seniorům. V naší profesi je důležitá trpělivost a empatie, kterou všichni studenti mají. Vždy se na spolupráci s nimi těšíme.  

Ještě jednou mnohokrát děkujeme.“

Barbora Jakešová, asistentka ředitelky Domov pro seniory Háje

---------------------

„Jménem Asociace kuchařů a cukrářů ČR bych Vám chtěla moc poděkovat za spolupráci a podporu na Cukráři roku 2018. 

Vaší podpory si neskutečně vážíme a jsme moc rádi, že jsme se společně mohli na této akci podílet.“

Anna Marvanová, AKC ČR

----------------------

 „Střední škola v Klánovicích nám umožnila získat praxi a zkušenosti na místech, na která bychom se vlastní iniciativou jen těžko dostávali.

Během středoškolské praxe jsme se dostali do různých typů gastronomických středisek, ze kterých jsme měli pocit, že nám pomohly se rozvinout nejen po profesionální, ale i po osobnostní stránce. Praxe poskytnutá hotelovkou nás naučila zodpovědnému přístupu k práci, času a financím.

Škola nám zprostředkovala možnost pokračovat ve studiu v zahraničí. Pracovní zkušenosti a jazykové dovednosti získané v Klánovicích jsme na University College Birmingham úspěšně uplatnili ve čtyřletém bakalářském oboru "Hospitality and Events Management", kam nás následovali další studenti z Klánovic.

Někteří ze studentů dodnes šťastně žijí a pracují v Británii. My jsme se však po dokončení

inženýrských oborů na jiné univerzitě vrátili zpět za rodinami do České republiky, kde již

druhým rokem pracujeme v mezinárodní IT firmě.“

Hotelovou školu v Klánovicích ze srdce doporučují David Crnko & Tomáš Hendrich

----------------------

„Spolupracujeme se SŠHG v Klánovicích již několik let. Jejich žáci získávají přehled, co znamená zabezpečit kvalitu, kterou zákazník očekává. Celý komplex znalostí začíná pochopením principů správné výrobní praxe a systému HACCP, na které dále navazují systémy ISO, firemní a akreditační standard. Žáci si musí uvědomit, že jiné požadavky na kvalitu mají regionální restaurace a jiné nadnárodní řetězce. Znalost systémů kvality a umění orientovat se v této problematice vedle znalosti technologických a výrobních postupů a ekonomického vzdělání zvyšuje absolventům školy možnosti uplatnění se na trhu práce u prestižních společností. 

Dále spolupracujeme na našich konferencích a na odborných praxích žáků oboru Hotelnictví.  S žáky školy se dobře spolupracuje, je na ně spolehnutí, snaží se své úkoly plnit samostatně a dokončit je.“

 

Miloš Žáček, HASAP Consulting, s.r.o.