Představení kandidátů

Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb Litoměřice

Nominace č.1

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR
Učitelé odborných předmětů se pravidelně účastní odborných seminářů, spolupracuje a
aktivně se podílí na akcích pořádaných AHR ČR (Czech Specials, kulaté stoly, Kulinářské
umění).
Spolupracuje s městem Litoměřice, jsme partnerem Památníku Terezín a Zahrady Čech.
Je členem České barmanské asociace, Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Asociace ředitelů
hotelových škol, Asociace průvodců.
Žáci se účastnili stáže a v hotelové škole Swiss School of Tourism and Hospitality (SSTH) a ve
vybraných hotelích.
Odborná praxe probíhá ve Špindlerově Mlýně, v Harrachově a Ústí nad Labem.
Ke změně o gastronomický obor došlo nástupem nového učitele odborných předmětů pana
Ladislava Pertla. Své zkušenosti i zápal pro gastronomii předává nejen starším kolegům, ale i
budoucím kuchařům, či budoucím zaměstnancům v gastronomii, výborných výsledků
dosahuje se žáky i v kuchařských soutěží, pořádá se žáky tematické večery, dny vaření pro
předškoláky nebo malé školáky.
Pan Ladislav Pertl, odborný učitel, /pracoval v Hotelové škole v Teplicích, která ocenění
Škola roku za jeho působení pod vedením pana Milana Nemravy/ byl v letošním roce i
semifinalistou soutěže o Zlatého Ámose a to zcela zaslouženě.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE
V tomto školním roce se podařilo již po druhé získat vítězství v soutěži RIO MARE – SVAČINA
ROKU se žákem 3. ročníku oboru kuchař – číšník Šimonem Chovanečkem.
Tento žák si vybojoval i postup na GASTRO JUNIOR.
Práce školy, žáků a jejich pedagoga si zaslouží abych tuto školu nominoval na výroční cenu –
ŠKOLA ROKU

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ
Za posledních několik let, kdy ve škole působí pan Pertl, odborný učitel, kuchař, se kvalita
výuky v oboru gastronomie mimořádně zvedla na velmi kvalitní úroveň . Jeho popularita a
účast v soutěžích stále přitahuje nové zájemce o obor, když ostatní školy trpí nedostatkem
žáku. I % studentů, zůstávajících po ukončení školy v oboru je vyšší než na jiných školách a o
je velký přínos této školy.

HODNOTÍCI KRITÉRIA
Účast žáků/studentů na odborných stážích v zahraničí
Účast pedagogů na odborných stážích v ČR
Účast pedagogů na odborných stážích v zahraničí
Úspěchy žáků/studentů a pedagogů na odborných soutěžích
Absolvování odborných vzdělávacích kurzů
Kvalita vybavení školy
Zapojení odborníků z praxe do výuky
Členství a aktivní spolupráce s AHR ČR
Členství v dalších profesních organizacích a aktivní spolupráce s nimi
Podílení se na významných odborných akcích propagujících rozvoj oboru
Práce s projekty ESF a výzkumná činnost
Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními – propojení teorie s praxí
Kvalita vybavení odborných pracovišť školy

NOMINOVAL: Milan Nemrava , předseda AHR ČR UL  , nemrava@email.cz  01.06.2022

--------------------------------------------------------

Nominace č 2

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

Škola dlouhodobě patří mezi ty gastronomické s velmi dobrou pověstí. Žáci se účastní a umisťují na odborných soutěžích po celé České republice. Učitelé odborných předmětů získali ocenění Učitel odborného předmětu Ústeckého kraje udělované AHR. Na žáky pravidelně dohlížejí při odborných praxích v hotelích celé ČR. Zástupci školy intenzivně spolupracují s dalšími školami i v oblasti praktické i teoretické části maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek.
Ve škole probíhá řada odborných kurzů, a to i netradičních. Učitelé patří mezi uznávané odborníky v oblasti práce s mládeží, i nad rámec pracovních povinností, v gastronomii.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Školu znám velmi dobře, léta spolupracujeme v rámci odborných předmětů i praktického vyučování. Na ocenění ji mohu ráda doporučit.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ

Dlouhodobé členství v AHR, účast na akcích i soutěžích pořádaných AHR, členství v profesních organizacích jako je Asociace hotelových a gastronomických škol, z. s., člen Asociace kuchařů a cukrářů ČR a dalších.
Spolupráce s různými odbornými institucemi v rámci tvorby a revizí výukových materiálů a strategických pedagogických dokumentů.

NOMINOVALA: Mgr. et Mgr. Stanislava Sajdlová, ředitelka SOU a SOŠ, SČMSD, Žatec, s.r.o., držitel Škola roku AHR 2019, tel. 732 124 488, 9.6.2022

--------------------------------------

Nominace č- 3

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

Doporučuji nominaci Střední školy pedagogické, hotelnictví a služeb Litoměřice, na školu roku. Studenti u nás v Clarion Congress hotelu v Ústí nad Labem vykonávají odbornou praxi a podílejí se na realizaci konferenčních, společenských a firemních akcích. Přístup školy, studentů a celková úroveň spolupráce v oboru hotelnictví a služeb je dle mého názoru na velmi dobré úrovni, kdy se škola velmi trefně realizuje v oboru a přináší studentům vysokou přidanou hodnotu při studiu daného oboru hotelnictví a turismus a to jak po teoretické tak po praktické stránce.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Škola je jedním z hlavních subjektů pro vzdělávání v oboru gastronomie a služeb v Ústeckém kraji.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ

Kvalita vybavení školy - škola disponuje několika gastronomickými provozy(kuchyně, restaurace, kavárna, bar)
Zapojení odborníků z praxe do výuky - odborné předměty jsou vyučovány odborníky s mnohaletou praxí v gastronomii a službách
Škola je členem AHR
Spolupráce s ubytovacími či gastro provozy - škola spolupracuje s hotely v rámci ČR - Ústí nad Labem, Šumava, Krkonoše
Kvalita vybavení odborných pracovišť školy - pracoviště jsou vybaveny na úrovni komplexních gastro provozů

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

  • Kvalita vybavení školy
  • Zapojení odborníků z praxe do výuky
  • Členství a aktivní spolupráce s AHR ČR
  • Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními- propojení teorie s praxí
  • Kvalita vybavení odborných pracovišť školy

NOMINOVAL:  Ing. Vít Kotě, v.kote@clarion-hotels.cz, 725 730 340, 9.6.2022

------------------------------------------------------

Nominace č. 4

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

Nominuji školu na výroční cenu, jelikož mám s nimi dlouhodobou spolupráci, moc ráda pracuji se studenty této školy a vždy vše funguje bez problémů.
Líbí se mi jak škola pracuje se studenty hlavně okolo praxe, která je pro nás restauratéry velmi důležitá.
Byla jsem nahlédnout i ve studijních učebnách, hlavně ve cvičné kuchyni  a byla jsem velmi spokojena.
Také jsem osobně ochutnala pohoštění, které vytvářeli studenti školy i s učiteli, jak nápoje, koktejly tak studený bufet a můsím vyslovit pochvalu,
měli vše opravdu na výborné úrovni.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Doporučuji

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ

Doporučuji

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Účast žáků/studentů na odborných stážích v zahraničí

Účast pedagogů na odborných stážích v ČR
Účast pedagogů na odborných stážích v zahraničí
Úspěchy žáků/studentů a pedagogů na odborných soutěžích
Absolvování odborných vzdělávacích kurzů
Kvalita vybavení školy
Zapojení odborníků z praxe do výuky
Členství a aktivní spolupráce s AHR ČR
Členství v dalších profesních organizacích a aktivní spolupráce s nimi
Podílení se na významných odborných akcích propagujících rozvoj oboru
Práce s projekty ESF a výzkumná činnost
Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními- propojení teorie s praxí
Kvalita vybavení odborných pracovišť školy

NOMINOVALA:  Věra Bauerová, 775 085 774, 9.6.2022

----------------------------------------------------

Nominace č. 5

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

Za náš hotel mohu určitě Střední školu pedagogickou, hotelnictví a služeb Litoměřice nominovat na výroční cenu AHR ČR. S hotelovou školou spolupracuji na hotelových praxích s jejich žáky přes 10 let na různých hotelech naší společnosti, kde jsem působil v pozici ředitele, což vypovídá o vzájemné spokojenosti. Je vidět, že jejich studenti mají opravdový zájem o uplatnění v oboru, který studují. Zároveň mají dobré pedagogy, kteří jim jdou příkladem. Velká část studentů se na hotel vrací i mimo termíny hotelové praxe na brigády, což vypovídá o jejich zájmu, proč tento obor studují. V případě zajímavých akcí jsou schopni a naopak sama škola nabízí spolupráci, aby i studenti viděli něco zajímavého, co není možné vidět při běžném provozu hotelu, což za mne kvituji. Přeji hotelové škole v Litoměřicích, aby i nadále měla stejný a pozitivní přístup ke svým studentům, který má, protože věřím, že jsou schopni svými studijními programy navýšit počet zaměstnanců v našem oboru.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Se školou je výborná komunikace a domluva. Jsem moc rád, že mohu s touto školou spolupracovat.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ

Doporučuji

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Kvalita vybavení školy

Zapojení odborníků z praxe do výuky

Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními- propojení teorie s praxí

Kvalita vybavení odborných pracovišť školy

NOMINOVAL: Ing. Marian Novotný, marian.novotny@orea.cz, 606 649 152, 15.06.2022

----------------------------------------------------------------------

Nominace č. 6

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

S pedagogy a studenty SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o.
jsem měla možnost spolupracovat při realizaci letošního ročníku odborné ceny pro pedagogy Global Teacher Prize Czech Republic, kde připravovali raut pro více než 200 hostů slavnostní vyhlášení vítězů, které se konalo ve Valdštejnské zahradě Senátu PČR.
Celá akce byla ze strany SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o. nejen absolutně profesionálně zajištěna tak, že si nezadala s realizací profesionálních cateringových společností, ale oceňuji i nestandardně přátelskou atmosféru, která mezi studenty a přítomnými pedagogy panovala. Je evidentní, že studenti  jsou skvěle pedagogicky vedeni a během svého studia se mají možnost v praxi naučit vše, co k výkonu svého budoucího povolání potřebují, co že je zatím v českém prostředí velmi nestandardní.
Po ukončení jejich studia tak mohou plynule navázat praxí a zařadit se mezi špičky ve svém oboru.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

SŠ pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p. o  může být bez diskuse vzorem pro ostatní stejně zaměřené školy v tom, jak lze studium realizovat tak, aby bylo pro studenty maximálně přínosné a zároveň je bavilo a probudilo v nich lásku k oboru, který si vybrali pro své budoucí povolání.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ

DOPORUČUJI

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

čast žáků/studentů na odborných stážích v zahraničí

Účast pedagogů na odborných stážích v ČR
Účast pedagogů na odborných stážích v zahraničí
Úspěchy žáků/studentů a pedagogů na odborných soutěžích
Absolvování odborných vzdělávacích kurzů
Kvalita vybavení školy
Zapojení odborníků z praxe do výuky
Členství a aktivní spolupráce s AHR ČR
Členství v dalších profesních organizacích a aktivní spolupráce s nimi
Podílení se na významných odborných akcích propagujících rozvoj oboru

Práce s projekty ESF a výzkumná činnost

Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními- propojení teorie s praxí

Kvalita vybavení odborných pracovišť školy

NOMINOVAL:  Hana Matoušů, Tel.: +420 604 744 201  E-mail: hana.matousu@eduin.cz  www.eduin.cz       14.6.2022

-----------------------------------------------------------------------

Nominace č. 7

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

Osobitý přístum a chování pedagogů ke studentům. Je vidět i jejich práce a čas, který tomu věnují, i u studentů je vidět, zájem a chuť se něčemu naučit a připravit se tak do života...

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Výborný vztah pedagogů se studenty

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ

Školu musím chválit a jsem si jist, že kdyby měla škola lepší vybavení, měla by ještě lepší výsledky

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Úspěchy žáků/studentů a pedagogů na odborných soutěžích

Kvalita vybavení školy

Zapojení odborníků z praxe do výuky

Členství a aktivní spolupráce s AHR ČR

Podílení se na významných odborných akcích propagujících rozvoj oboru

Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními- propojení teorie s praxí

NOMINOVAL: Vladimír Plíva, obchod@elkuas-gastro.cz, 13.6.2022

--------------------------------------------------------------------------

Nominace č. 8

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

S touto školou spolupracujeme  v rámci odborné praxe.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Škola dbá na připravenost žáků do pracovní praxe.

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ

V rámci spolupráce jsme se přesvědčili o kvalitě vzdělání žáků a jejich připraveností v daném oboru.

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

Kvalita vybavení školy

Zapojení odborníků z praxe do výuky
Členství a aktivní spolupráce s AHR ČR
Členství v dalších profesních organizacích a aktivní spolupráce s nimi
Podílení se na významných odborných akcích propagujících rozvoj oboru

Spolupráce s ubytovacími či gastronomickými zařízeními- propojení teorie s praxí

Kvalita vybavení odborných pracovišť školy

NOMINOVAL: NOMINOVAL: Karolína Jursíková, 601096235 , 16.6.2022

--------------------------------------------------------------------------


Nominace č. 9

DŮVODY PRO NOMINACI ŠKOLY NA VÝROČNÍ CENU AHR ĆR

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K POPSÁNÍ UVEDENÝCH POSTUPŮ

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA

NOMINOVAL