Představení kandidátů

Vlastislav Šos

Statutární ředitel

OBLAST ŘÍZENÍ A ODPOVĚDNOSTI: Vlastislav Šos letos čtyřicátým rokem působí v hotelu Olympik v Praze, kam nastoupil v roce 1979. V současné době vykonává funkci statutárního ředitele společnosti Interhotel Olympik a.s., která provozuje hotely Olympik****, Artemis****, Congress**** a Tristar***, s celkovou kapacitou 645 pokojů.


DŮVODY PRO NOMINACI KANDIDÁTA NA VÝROČNÍ CENU AHR ČR: O jeho kvalitách, jako hoteliéra svědčí skutečnost, že ve funkci generálního ředitele společnosti stojí již od roku 2002 a pod jeho vedením zaznamenává celá akciová společnost vynikající obchodní výsledky. O kvalitách každého manažera vypovídá také kvalita a stálost jeho týmu. Společnost Olympik a.s. a všechny její hotely mají minimální fluktuaci zaměstnanců a mnozí z nich zde pracují od jejího založení. Je to hlavně férový přístup, umění vést tým s nadhledem, ale také vzdělávání zaměstnanců, co stojí za pevnými základy týmu hotelů, které řídí. Pod vedením pana ředitele Šose proběhlo několik úspěšných rekonstrukcí a v roce 2006 k vybudování zcela nového hotelu Artemis s další kongresovou kapacitou pro 500 hostů. Vlastislav Šos je držitelem ocenění Manažer roku, který uděluje Česká manažerská asociace a je uznávaným odborníkem v hotelnictví, kterého si váží všichni kolegové. Je vždy ochoten pomoci druhým a rozdělit se s nimi o své zkušenosti. Od počátku dává maximum svého času i energie nejen své společnosti, ale také ostatním kolegům a z jeho chování k ostatním čiší lidskost a zájem o prospěch ostatních a dobré jméno oboru.


DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: Vlastislav Šos od založení AHR ČR působí jako její vice prezident pro práci krajských sekcí. Dlouhodobě se aktivně zapojuje do činnosti asociace a společného prosazování zájmů hoteliérů. Léta působí v komisi pro udělení ocenění AHR ČR Penzion Roku, které předsedá a zároveň cestuje po regionech, aby se osobně přesvědčil o kvalitě služeb kandidátů na toto ocenění. Pod jeho vedením jsou podporovány vzdělávací, odborné, ale i charitativní akce, které asociace pořádá. Mezi poslední společné akce patří například organizace campu pro děti s dětských domovů, pořádané nadací AHR ČR, workshop se zástupci GŘ HZS, Roadshow AHR a mnohé další akce asociace. Velmi aktivní je rovněž ve spolupráci na klasifikaci ubytovacích zařízení a významně se podílel na připomínkování mnoha legislativních opatření. Velmi cenné jsou pro naši organizaci také jeho bohaté zkušenosti z jednání s veřejnou správou, cestovními kancelářemi a mnoha dalšími institucemi. Významně pomáhá také rozšiřování členské základny a kurzů Akademie AHR ČR.


NOMINUJE: Pavel Hlinka

OBLAST ŘÍZENÍ A ODPOVĚDNOSTI: Generální ředitel hotelů Olympik, Artemis, Tristar a Congress


DŮVODY PRO NOMINACI KANDIDÁTA NA VÝROČNÍ CENU AHR ČR: Vlastislav Šos je ikonou mezi řediteli pražských hotelů. Celoživotně se věnuje hotelnictví na špičkové profesionální úrovni. Nejde o hotely pětihvězdičkové, ale všichni, kdo znají hotelnictví, vědí, že práce v hotelích nižších kategorií má vlastní specifika a vyžaduje mimořádné pracovní nasazení. Vlastislav svěřené hotely nejen dlouhodobě výborně řídí a rozvíjí, ale také vstřícně podporuje výchovu mladých pracovníků a je velmi aktivní v rámci AHR ČR.
DALŠÍ DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE: S nominací Vlastimila Šose na výroční cenu hoteliér roku se velmi ztotožňuji


NOMINUJE: Miroslav Bukva