Představení kandidátů


Zámeček Petrovice u Karviné

PR manager & marketing

Popište jak se konkrétně projevuje společenská odpovědnost ve firemní strategii a kultuře Vašeho zařízení?


 Fungováním Zámečku Petrovice u Karviné se line jako červená nit společenská odpovědnost. Je to dáno jednak historicky spadáním Zámečku pod firmu Trestles a.s., která vždy ze svých zisků podporovala nespočet charitativních projektů a také podporovala sportovní kluby či zájmové organizace a to především finančně. Rekonstrukcí Zámečku a prostorů v něm se pak přidružila možnost tyto charitativní akce a eventy také podporovat organizačně. O tomto svědčí mnoho akcí, které jsou dokumentovány na našich FC, instagramových a webových stránkách. V tomto ohledu jsme se mohli více zaměřit na naše nejmenší - děti. Pro děti se snažíme několikrát ročně organizovat akce, kde se nejen pobaví, získají dárečky, ale také se přiučí našim lidovým tradicím, zvykům a obyčejům. O našich projektech pravidelně informujeme širokou veřejnost pomocí tiskových zpráv, článků ve sdělovacích prostředcích, reportáží a na našich sociálních sítích a webových stránkách v sekci pomáháme. V naší společnosti všichni ctíme vysoký morální a etický kodex, který po nás není nikým vyžadován. Tyto aktivity vycházejí z naší potřeby chovat se ekologicky a šetrně k životnímu prostředí a převzít tak společenskou a sociální odpovědnost za budoucí generaci nšich dětí a spoluobčanů. Rovněž charitativní podporu a sponzoring organizací a spolků nebo projektů v našem blízkém okolí považujeme za společenskou samorřejmost a takto k ní přistupujeme. Nikdy jsme neprovozovali a ani do budoucna nebudeme provozovat sociální marketing, ale pokud se spojíme s nějakým smysluplným projektem, hrdě se k němu přihlásíme a to z vlastní iniciativy.


Popište, jak se Vaši zaměstnanci zapojují do společensky odpovědných aktivit? 

Zaměstnanci se účastí našich CSR projektů dle svých možností a podle středisek, na kterých pracují: kuchaři: šetří potravinami, třídí odpad, používají a objednávají zboží ve vratných obalech, spotřebovávají potraviny beze zbytku včetně slupek apod. pokojské: použvají ekologické a biologicky rozložitelné čistící prostředky, správa a údržba: vysazují nové stromy a keře, na den země vysazují pravidelně vzrostlé stromy do parku, pečují o veřejnou zeleň, udržují jezírka v čistém stavu a pečují o labutě a ryby, všicni zaměstnanci: pravidelně se zúčastňujeme charitativních akcí, které organizujeme v prostorách Zámečků např. dětský den, Velikonoční jarmark, Rozsvícení vánočního stromu, ale také akcí výjezdních, např. Vaření a prodej charitativní polevky v projektu Podej lžičku, poděkuj, Vánočních koncertů Děti dětem, apod.


Co je poskytováno Vaší společností zaměstnancům?

Zaměstnanecké benefity: -personální strava -50% sleva na kontumaci pro zaměstnance i jejich rodinné příslušníky v restauraci -50% sleva na akce organizované Zámečkem -vsup do wellness centra zdarma -vstup do posilovny zdarma -1x ročně možnost ubytování s rodinou zdarma -možnost využívání služebních vozidel -pravidelné kurzy angličtiny -pravidelné kurzy francouštiny -možnosti vzdělávání v andragocickém pojektu Vzdělání je život (možnost vzdělávání v odborných kurzech, seminářích atd. )


Jaké Vaše aktivity mají vliv na rozvoj regionů, okolí, komunit či společnosti?

 Zapojili jsme se do několika významných projektů, které přispěli k rozvoji regionů a podpoře občanů v našem kraji. Předali jsme dar 10 000 Kč na Kynologický klub Kovona Karviná v parku Boženy Němcové, zorganizovali jsme dětský den pro děti z dětského domova v Ostravě a to ve spolupráci s Rotary clubem Ostrava City, sponzorsky jsme podpořili 15 plesů v Moravskoslezském kraji, dlouhodobě podporujeme MFK Karviná. Dále dlouhodobě podporujeme HCB Karviná - házenkářský klub, dlouhodobě sponzorujeme Dobrovolný sbor hasičů Markvovice, podporujeme pravidelně golfovou túru Golf pro zdraví, sponzorsky podporujeme další golfové turnaje v našem kraji, organizujeme pro děti z dětského domova v Karviné Srdce, ale nejen pro ně, také pro veřejnost Velikonoční jarmarky a Rozsvícení Vánočního stromu se zpíváním koled. Dlouhodobě podporujeme Vánoční koncerty Děti dětem v kostelech Moravskoslezského kraje. Podporujeme Mobilní hospic Ondrášek a aktivity Rotary clubu Ostrava City, kdy sponzorujeme benefiční plesy tohoto klubu a organizačně se na nich podílíme. pravidelně každé 3 měsíce děláme umělecké vernisáže obrazů světoznámých malířů u nás na Zámečku, kdy jim dáváme k dispozici výstavní prostory v restauraci a v banketce, organizujeme a podporujeme Mezinárodní den yogy - cvičení pro veřejnost v zámeckém parku.


Čím přispíváte k ochraně životního prostředí?

Na den Země 22. dubna jsme v zámeckém paku vysadili 36 vzrostlých stromů v celkové hodnotě 180 000 Kč bez DPH - chov labutí a ryb v jezírku -vybudování 2 jezírek (1 koupací) - závlahový systém v parku na vodu z potoka a její návrat zpět do země - vybudování samostatných čističek odpadních vod ve všech střediscích - používání dešťové vody na zalévání skleníku - používání Solanky na zimní údržbu chodníků a příjezdových cest - na každé toaletě a umyvadle jsou namontovány setřící matice, což snižuje spotřebu vody až o 40% - třídění odpadu na: sklo, papír, a bio odpad - objednávání produktů a zboží v recyklovatelných obalech a ve vratných obalech - setření potravinami (spotřeba částí, jež se obyčejně vyhazují - slupky) - šetření energií za praní ručníků - ekologická a bilologicky rozložitelná hotelová kosmetika - úsporné žárovky v celém areálu - solární osvětlení parku - používání ekologických a biologicky rozložitelných chemických přípravků na wellness - vybudování a údržba zeleně a parkové výsadby v zámeckém parku


Jaká konkrétní opatření, aktivity, programy apod. jste uskutečnili v posledních 12 měsících? Jaký měl daný projekt, aktivita vliv na skupinu či prostředí, kterému byl určen?

Všechny projekty popisuji ve zbytku zprávy, proto bych vybrala namátkou jeden, který detailně popíši. Rozhodli jsme se zúčastnit dlouhodobého projektu vaření polevky pod názvem Podej lžičku, poděkuj. Tuto akci organizovala Slezskoostravská radnice ve spolupráci s Rotary clubem Ostrava City. Cílem projektu bylo finančně podpořit Ondru Hustáka, který je od narození kvadroplegik a jeho máma samoživitelka. Ondru Hustáka jsme již znali z jiného projektu, ve kterém jsme ho podporovali a to ze Dnu pro ženy s Ivanou Christovou, který jsme na Zámečku v Petrovicích organizovali a jehož výtěžek - cca 35 000 Kč jsme mu předali. Volba byla jasná pomoci Ondrovi získat další finanční prostředky na léčbu v rehabilitačním centru Arkáda v Ostravě, kde stojí jedna cvičební hodina 700 Kč. Ondrovi léčba pomáhá, má výsledky a pojišťovna tyto cvičební lekce neplatí. Projekt spočíval v tom, že se mohli přihlásit různé společnosti a organizace, vylosovat si suroviny, jež použijí na uvaření polévky a poté tuto polévku v dostatečném množství uvařit a prodávat. Akce se zúčastnilo na 20 organizací a i přes nepříznivé počasí (dost tu sobotu pršelo) se prodalo za 16 400 Kč polévek. 1 polévka stála 30 Kč a lidé si na ni mohli zakoupit kupón u vstupu. I přes již zmiňovanou nepřízeň počasí panovala veselá nálada mezi prodávajícími a návštěvníky, akci obohatili kulturním programem členové rotary clubu Ostrava City, když hráli a zpívali pro návštěvníky a malé mažoretky předvedi své umění v několika kulturních vstupech. pro děti byly připraveny soutěže a všichni se dobře bavili. První ročník tedy dopadl dobře, malý Ondrášek získal prostředky na cvičební lekce a všichni jsme se shodli, že v tomto projektu chceme podračovat i nadále. Jsme rádi, že jsme se o tomto projektu dozvěděli včas a mohli se zapojit!


Promítá se odpovědnost podnikání Vaší společnosti do odběratelsko-dodavatelských vztahů?

 Pro náš podnik je prvořadá kvalita a spolehlivost. Na tu klademe důraz především. Pro naši spolupráci si tedy vybíráme pouze firmy, jež splňují vysoké nároky na tyto naše preference. Veškerá výběrová řízení probíhají zcela transparentně a co se týče dodávky čerstvých surovin do kuchyně, upřednostňujeme lokálni dodavatelé, právě pro garanci čerstvosti surovin.Preferujeme ekologické nakupování a podřízení se všem jeho principům -pokud možno vybrat ekologickou alternativu, dáme ji přednost, recyklovatelnému obalu před nerecyklovatelným, vratnému před nevratným apod.


Šíříte myšlenku společenské odpovědnost mezi hosty Vašeho zařízení?

 O našich aktivitách pravidelně informujeme hosty tím, že mají na pokojích a v prostorách hotelu k dispozici českoanglický časopis POSITIV business&style, kde pravidelně reportujeme formou článků o našicjh počinech a aktivitách na poli CSR. Tento časopis je primárně určený pro Moravskoslezský kraj. Naši návštěvníci si mohou prohlédnout také naši Tabuli cti v restauraci, kde jsme si vystavili ocenění, jež jsme na poli CSR dosáhli: 2x 1 místo v soutěži Hejtmana Moravskoslezského kraje o společenskou odpovědnost v organizacích do 50 zaměstnanců, 2x 1 místo v Národní ceně kvality ČR za společenskou odpovědnost v malých a střeních organizacích. Naše PR aktivity směřujeme k tomu, abychom i širokou veřejnost informovali o důležitosto CSR projektů a o tom, co na tomto poli děláme my. (formou rozhovorů do sdělovacích prostředů, tiskové správy, články, natáčení spotů do TV apod.)


Plánujete uskutečnit v příštích 12 měsících nějakou aktivitu podporující myšlenku CSR?

Chceme se zúčastnit dalšího vaření chritativní polévky v projektu Podej lžičku, poděkuj - Budeme sponzorovat a zapojíme se do organizace 6. Benefičního plesu RC Ostrava City - budeme partnery dalšího ročníku kostelních vánočních koncertů pro děti - Děti dětem - jsme před další etapou velké rekultivace zámeckého parku (výsadba stromů) a likvidace stromů ve špatném zdravotním stavu, na což jsme si nechali vypracovat dendrologický posudek. - jsme jako každoročně partnery Colours of Ostrava - plánujeme Dýňobraní pro děti z dětského domoba Srdce - budeme i nadále podporovat Mobilní hospic Ondrášek (papučový den) - sponzoring dobrovolných hasičů Markvovice - organizování veřejných vernisáží na Zámečku (každé 3 měsíce)


Jak dlouhodobě udržitelné jsou Vaše současné či plánované projekty?

dpovědnost managamentu je náležitě a řádně řídit organizaci tak, aby jednak ekonomicky fungovala jako samostatné středisko a zároveň dodržovala přijatý trvalý koncept udržitelného rozvoje. Management musí při svém řízení organizace přihlížet na zachování ekosystému se zachováním přírodních hodnot biologické rozmanitosti pro nynější a příští generace. Za tímto účelem se klade důraz na: - úspora energie (umístění ekologických nálepek na pokojích v koupelnách, aby se neplýtvalo ručníky) - šetření potravinami (provoz kuchyně ja optimalizován tak, aby nezůstavaly zbytky a zužitkovávaly se části potravin, které se běžně vyhazují -slupky od banánů, brambor apod. - používání ekologických a biologicky rozložitelných čistících prostředků Všechna střediska Zámečku hospodaří s ohledem na trvalou udržitelnost. S ohledem na předmět podnikání je spotřeba vody a energií nutná k provozu Zámečku. To, jak můžeme přispět my jako organizace je snaha o co nejšetrnější provoz, proto instalujeme šetrné žárovky v celém objektu, nezavlažujeme park pitnou vodou, využíváme přírodního koupacího jezírka k ochlazování namísto bazénku, jež má vysokou spotřebu pitné vody, chemie i energie, - používání šetrné a biologicky rozložitelné chemie ve wellness centru - hotelová kosmetika je plně biologicky rozložitelná a ekologická - využívání solárního osvětlení pro zámecký park - používání výrobků s recyklovatelným obalem, popřípadě s vratným obalem - dali jsme přednost přírodnímu koupacímu jezírku pro veřejnost před bazénem - třídění odpadů.